mascotte HFC'15 Hoogkerk Buddy
Nieuws

‘BUDDY’ gepresenteerd

Afgelopen zaterdag is de nieuwe mascotte van HFC’15 gepresenteerd voorafgaande aan de wedstrijd van ZA1. De ijsbeer, gehesen in het mooie shirt van onze club is gesponsord door Cue Action Groningen en heet Buddy. Deze naam … Lees meer

Nieuws

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Datum: maandag 29 mei 2017 Aanvang: 19.30 uur Uitgenodigd: Alle leden van HFC’15 en de wettelijk vertegenwoordigers van een lid van zestien (16) jaar of jonger Agenda Algemene Ledenvergadering HFC’15 Opening/vaststellen agenda Vaststelling notulen ALV 18 … Lees meer