Aankondiging ALV 21 mei

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 21 mei aanstaande om 19.45 uur.

 

  • Datum: dinsdag 21 mei 2023
  • Aanvang: 19.45 uur
  • Locatie: Kantine HFC’15
  • Uitgenodigd: alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger)

 

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vastelling notulen 28 november 2023 (de notulen liggen een half uur voor aanvang van de

vergadering ter inzage en worden op verzoek ook toegestuurd (secretaris@hfc15.nl))

3. Mededelingen

4. Financiën

5. Openstaande vacatures (zie ad. 5)

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

Ad 5.

– Openstaande vacature voor het bestuur: bestuurslid algemene zaken / bestuurslid verenigingszaken / bestuurslid commerciële zaken / bestuurslid voetbaltechnische zaken

– Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of ten minste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten aan secretaris@hfc15.nl (uiterlijk 18 mei a.s.).