Aankondiging ALV 30 mei 2023

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 30 mei aanstaande om 19.45 uur.

 

  • Datum: dinsdag 30 mei 2023
  • Aanvang: 19.45 uur
  • Locatie: Kantine HFC’15
  • Uitgenodigd: alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger)

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling notulen 29 november 2022 (de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage en worden op verzoek ook toegestuurd (secretaris@hfc15.nl))

3. Mededelingen

4. Verkiezing bestuursleden / openstaande vacatures (zie ad. 4)

5. Vrijwilligersreglement – ter vaststelling (het vrijwilligersreglement ligt een half uur voor aanvang ter inzage en wordt op verzoek ook toegestuurd (secretaris@hfc15.nl))

6. Contributievoorstel 2023 /2024 – ter vaststelling

7. Begroting 2023 / 2024

8. Stand van zaken fitness

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

AD 4 Verkiezing bestuursleden

– Voorgedragen door het bestuur voor de functie van voorzitter: Janneke Metselaar

– Voorgedragen door het bestuur voor de functie van bestuurslid communicatie: Gerolf de Boer

– Openstaande vacature voor het bestuur: bestuurslid voetbaltechnische zaken

– Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 26 mei a.s.) aan secretaris@hfc15.nl.