Achterstanden en consequenties

Eind juli heeft iedereen met een achterstand (contributie, wasgeld, gele en rode kaarten) een brief gekregen. Hierin staat vermeld wat het nog openstaande bedrag is en hoe de achterstand betaald kan worden, eventueel middels een betalingsregeling.

Wordt de achterstand niet voor 1 september 2017 betaald of is er voor die datum geen regeling getroffen, dan zal uw spelerspas worden geblokkeerd en zal aan de leider van uw team worden doorgegeven dat u of uw kind tot nader order niet meer speelgerechtigd is.

Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met contributiezaken@hfc15.nl.