Advies coronavirus

Advies coronavirus (11 maart 2020)
Zoals jullie wellicht in de media gelezen hebben, staat de KNVB in nauw contact met het RIVM, de GGD en de ministeries die met de problematiek rondom het coronavirus bezig zijn. De KNVB houdt alle berichten nauwlettend in de gaten.
Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan zal de KNVB dat zo spoedig mogelijk laten weten aan haar leden. Zodra wij extra maatregelen moeten nemen als club zijnde, zullen we dat uiteraard doen en u daarover informeren.
Los daarvan volgen wij de adviezen en aanwijzingen van de lokale overheden. In het noorden van het land gaan vooralsnog alle voetbalwedstrijden door (11 maart 2020).
Geplande activiteiten kunnen vooralsnog doorgaan bij HFC’15.
Op dit moment bericht het RIVM dat de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

• Geen handen schudden

• Was je handen regelmatig met water en zeep

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes

Daarnaast adviseren wij om je eigen bidon te gebruiken tijdens trainingen en wedstrijden in plaats van de bidons die per team zijn verstrekt.
Mocht je besmet raken met het coronavirus, dan stellen we het op prijs als je dit doorgeeft aan onze vertrouwenspersoon.
Dit is Jacko Rink, bereikbaar op 06-11022347 of via vertrouwenspersoon@hfc15.nl.
Wij kunnen dan in overleg met de GGD bepalen of en zo ja welke extra maatregelen eventueel genomen moeten worden binnen HFC’15.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor algemene en actuele informatie verwijzen we jullie naar de site van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19