Algemene ledenvergadering, donderdag 9 juni 2022

ALV, ledenvergadering

Datum: donderdag 9 juni 2022

Aanvang: 19.30
Locatie: Kantine HFC’15
Uitgenodigd: Alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger).

Jouw mening telt dus kom en praat mee !

 

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling notulen ALV 15 februari 2022
  3. Aanpassing prijzen kantine m.i.v. seizoen 2022-2023
  4. Openstaande vacatures (o.a. secretaris, bestuurslid voetbaltechnische zaken)
  5. Stoppen met contante betaling in de kantine
  6. Toekomst HFC’15 (vrijwilligerstekort)
  7. Voorstel invoering vrijwilligersreglement m.i.v. seizoen 2022-2023
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Ad 2. De notulen liggen een half uur voor aanvang ter inzage in de kantine of kunnen op verzoek (secretaris@hfc15.nl) per email worden toegestuurd.
Ad 4. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter via voorzitter@hfc15.nl.
Ad 7. Zie de link (klik) voor een concept vrijwilligersreglement.