ALV voorjaarsvergadering 2019

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 20 juni om 19.30 uur.

Datum: donderdag 20 juni 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Activiteitenruimte HFC’15

Agenda

 1. Opening/vaststellen agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 27 november 2018
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Recht van Opstal (indien van toepassing)
 6. Vaststellen aanpassing contributie seizoen ‘19-’20
 7. Vaststellen begroting seizoen ‘19-’20
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

AD 4

Nieuwe bestuursleden/vacante bestuursfuncties:

 • Verkiesbare bestuursfuncties
  • Voetbaltechnische Zaken (het bestuur stelt Berendo Zantingh als kandidaat)
  • Commerciële Zaken (het bestuur staat open voor een kandidaat)

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 13 juni 2019) aan (secretaris@hfc15.nl