Bestuurlijke besluit ‘Schadelijke gevolgen kunstgras’

In vervolg op de eerdere berichten over de ontstane onrust over de vermeende schadelijke gevolgen van kunstgrasvelden bericht het bestuur u als volgt.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van gisteravond hebben de KNVB en de gemeente Groningen vandaag gereageerd:

Beiden baseren zich op een onderzoek op grond waarvan het RIVM heeft geconcludeerd dat het spelen op kunstgrasvelden, die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, geen risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt. Het RIVM heeft in januari van dit jaar dit onderzoek nog eens kritisch bekeken en blijft bij haar standpunt.

Het bestuur van HFC’15 begrijpt de bezorgdheid bij leden en/of hun ouders, maar heeft na lang beraad in meerderheid geconstateerd dat er op dit moment geen argumenten zijn om de wedstrijden en trainingen op (ons) kunstgras te schrappen. Wij kunnen en willen echter bezorgde ouders en leden niet tegenhouden als zij (hun kind) niet meer op kunstgras willen (laten) spelen. Wat u ook besluit: wij hebben daar geen oordeel over. Wij stellen het wel op prijs als u via de leider van uw team laat weten dat u of uw kind voorlopig niet op kunstgras zal spelen. Wij kunnen dan proberen te voorkomen dat er bij de aanvang van trainingen en wedstrijden incomplete teams staan.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de hele kwestie. Deze kunt u altijd stellen, bij voorkeur per email via veiligheid@hfc15.nl. Op vragen over de gezondheidsrisico’s kunnen wij geen antwoord geven. Wij weten namelijk net zo veel als u. Uw vragen zullen wij verzamelen en doorspelen naar de gemeente. Als eigenaar van het kunstgrasveld is de gemeente immers in alle gevallen uiteindelijk de verantwoordelijke partij.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat er snel duidelijkheid komt.

Gerelateerd nieuws
– Brief gemeente inzake rubberkorrels kunstgras
– Schadelijke gevolgen kunstgrasvelden?