Brief gemeente inzake rubberkorrels kunstgras

Naar aanleiding van de berichtgeving in het televisieprogramma Zembla over de risico’s van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Heeft het bestuur de eigenaar van ons sportpark, de Gemeente Groningen, om een reactie gevraagd. Onderstaande brief kreeg kregen wij retour.

In verband met de uitzending van Zembla heeft het bestuur voor vandaag een spoedoverleg ingepland. De verwachting is dat de Gemeente Groningen in de loop van de dag met meer informatie komt.

Wil je meer informatie over kunstgras en rubbergranulaat? Check dan de website van de KNVB waar de meest gestelde vragen worden beantwoord.


Afdeling: Sportservice
Onderwerp: Rubberen korrels op kunstgrasvelden
Geacht bestuur,

Het televisieprogramma ZEMBLA, zendt vanavond 5 oktober 2016 om 21.10 uur op NPO 2 een item uit over de vraag of rubberkorrels op kunstgrasvelden risico’s met zich meebrengen voor u als sporter. Aangezien ik mij kan voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen oproept, hecht ik eraan u te informeren over het gebruik ervan in de gemeente Groningen en Ten Boer.

Als Sport050 zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer & onderhoud voor onder andere de velden op de gemeentelijke sportparken in de stad. De rubberkorrels, rubbergranulaat genoemd, worden vooral ingestrooid op kunstgras voetbalvelden. In Nederland betreft dat ongeveer 90% van alle kunstgrasvoetbalvelden.

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze hergebruikt worden. De stof waar het over gaat, geeft het rubber stevigheid en elasticiteit en zit in heel veel dingen die we elke dag gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes, zwembadmutsen en in fopspenen. De stof in de korrels wordt ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Met enige regelmaat keert dit onderwerp in de media terug.

In 2008 is in opdracht van het ministerie van VROM een onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van u als sporter op de kunstgrasvelden. Het onderzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het RIVM heeft gemeenten en de KNVB een positief advies gegeven over het gebruik van rubbergranulaat.

Het Europees Chemicals Angency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden in februari 2017 verwacht.

Tot nu toe hebben wij ons in de discussies over rubberkorrels en gezondheidsrisico’s op het positieve advies van RIVM gebaseerd. Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat er onacceptabele risico’s zijn, dan zullen wij u hierover informeren en maatregelen treffen. Wel is enige tijd geleden in de raadscommissie de vraag gesteld of Sport050 wil overwegen om de rubberen korrels te vervangen door kurkkorrels vanwege het milieu. Dit onderzoeken wij momenteel.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur,
namens deze,

M. S. Gelling
Directeur Sport050
Gemeente Groningen


Gerelateerd nieuws
Bestuurlijk besluit ‘Schadelijke gevolgen kunstgras’
Schadelijke gevolgen kunstgrasvelden?