Camera’s bij HFC’15 waken over uw en onze eigendommen

De afgelopen maanden zijn we bij HFC’15 geconfronteerd met een aantal diefstallen. Er zijn door het bestuur maatregelen genomen, waaronder het plaatsen van camera’s.

Sinds dinsdag 27 december zijn de camera’s actief rond het clubgebouw van HFC’15. De camera’s gaan ons helpen te waken over jullie en onze eigendommen. De camerabeelden worden 24×7 opgenomen en zijn in geval van incidenten terug te bekijken.

De opgenomen camerabeelden zijn na een incident in overleg met het bestuur opvraagbaar. De opgenomen beelden zijn beperkt beschikbaar. Een incident rond het gebouw, zoals diefstal uit een kleedkamer of diefstal van een fiets, dient direct bij het bestuur gemeld te worden zodat camerabeelden veiliggesteld kunnen worden. Slechts een zeer beperkt aantal stafleden heeft de mogelijkheid om de camera beelden in te zien. Er worden alleen beelden opgenomen rond het clubgebouw. Voor de duidelijkheid: Er hangen geen camera’s in de kleedkamers.

De wet op de privacy gebied ons te melden dat camerabeelden opgenomen worden. Ook gebiedt deze wet ons de beelden beperkt te bewaren waardoor het niet mogelijk is beelden voor langere termijn te bewaren. Rond het gebouw zal middels bordjes gewaarschuwd worden voor de camerabewaking.

Mocht je vragen hebben over de camera’s of de privacy, dan kan je ons mailen op veiligheid@hfc15.nl.