Al sinds 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit houdt in dat in de kantine en/of op het sportcomplex van HFC’15 geen alcohol mag worden verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Wie zelf onder 18 jaar is, mag ook geen alcohol bij zich hebben of drinken in de kantine en/of op het sportcomplex van HFC’15. Voor alle duidelijkheid: het sportcomplex van HFC’15 is een openbare ruimte, evenals de kantine.

De gemeente Groningen controleert of HFC’15 zich aan de wetgeving omtrent het alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar houdt. HFC’15 kan een boete krijgen als er toch alcohol verkocht wordt aan leden en/of bezoekers onder 18 jaar. Bij herhaalde overtreding kan de gemeente de horecavergunning zelfs intrekken en ook vanuit de KNVB kunnen sancties worden opgelegd. Ook kunnen jongeren onder 18 jaar die op het terrein of in het gebouw van HFC’15 alcohol bij zich hebben (in een open of gesloten fles of blikje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit en dat is strafbaar onder 18 jaar.

Alcoholbeleid HFC’15 onder 18 jaar
Het alcoholbeleid HFC’15 onder 18 jaar houdt het volgende in:

  • Leden of bezoekers onder 18 jaar, mogen geen alcohol aan de bar kopen, bij zich hebben of drinken in de kantine en/of op het sportcomplex van HFC’15;
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan leden of bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over leeftijd zullen onze barmedewerkers vragen naar een ID-bewijs;
  • het zelf meenemen naar het sportcomplex van alcoholische dranken door jongeren onder 18 jaar is niet toegestaan;
  • het is niet toegestaan dat jongeren onder 18 jaar onder invloed van alcohol op het sportcomplex van HFC’15 verschijnen (het zogenaamde thuis indrinken);
  • een volwassene of een jongere boven 18 jaar mag geen alcohol kopen aan de bar of meebrengen naar het sportcomplex om dit door te geven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

Achtergrond
De reden dat de overheid het strafbaar heeft gesteld dat aan jongeren onder de 18 jaar alcohol wordt verkocht en dat jongeren strafbaar zijn indien zij in het openbaar alcohol nuttigen, is om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling en alcohol kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Tevens wil de overheid overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken.

Tenslotte
HFC’15 moet zich uiteraard aan de wetgeving houden en onderschrijft dan ook het zogenaamde nix18 beleid. Het bestuur van HFC’15 kan in het geval leden zich niet aan het “alcoholbeleid HFC’15 onder 18 jaar” houden, in voorkomend geval een sanctie opleggen, variërend van een berisping, schorsing of royement van het betreffende lid en/of de betrokken leden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de schadelijke gevolgen van alcohol voor jongeren onder de 18 jaar, kun je terecht op de volgende website: www.uwkindenalcohol.nl.

Met sportieve groet,
Het bestuur HFC’15

HFC’15 zijn we samen!