“Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De hoogte van de contributie, alsmede overige verschuldigde bedragen (zoals bijdrage wedstrijdtenue, wasgeld en toeslag selectiespeler) worden via de Algemene Ledenvergadering (mei en november) van HFC’15 vastgesteld. Je bent als lid (of als ouder van een jeugdlid tot en met 16 jaar) van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering.
Mocht je tijdens het verenigingsjaar besluiten te stoppen met voetballen, of door ziekte of blessures (tijdelijk) niet kunnen voetballen, dan blijf je toch voor het hele seizoen je contributie, je bijdrage aan het wedstrijdtenue, het wasgeld en de toeslag selectiespeler verschuldigd. Vanwege het selectiebeleid dat HFC’15 toepast, waardoor je gedurende het seizoen uit of in een selectieteam geplaatst kan worden, wordt de toeslag voor een selectiespeler alleen berekend voor de duur dat je in het selectieteam geplaatst bent.

Het betalen van de contributie gebeurt via Excellent Incasso. Van Excellent Incasso krijg je bericht over het inregelen van je contributie. Je kunt kiezen voor automatische incasso in één keer of in vier gelijke termijnen. Je kunt ook kiezen om het bedrag in één keer via iDeal te betalen. Bij termijnbetaling wordt in vier gelijke termijnen geïncasseerd rond de volgende data: eind september, eind november, eind januari, eind maart.

Als lid van HFC’15 ben je op grond van de statuten (onder andere) gehouden:
a.         de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b.         de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c.         de belangen van de vereniging niet te schaden.

De statuten kun je hier vinden.

Opzeggen/overschrijven

Opzegging van je lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (dus uiterlijk op 2 juni opzeggen als je het volgend seizoen geen lid meer wilt zijn). Opzeggen kan alleen via het afmeldformulier, welke te vinden is onder clubzaken- lid worden. Bij niet tijdige opzegging blijf je contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Als je in het volgend voetbalseizoen wilt gaan spelen bij een andere voetbalclub dan moet je allereerst tijdig opzeggen (uiterlijk op 2 juni) en vervolgens vóór 15 juni een overschrijvingsverzoek indienen bij de KNVB.”

Contributie overzicht seizoen 2021-2022:

 

Categorie*** geboortejaar Kwartaal Jaar
JO7/JO6 2015/2016 € 30,- € 120,-
JO9/JO8 2013/2014 € 35,- € 140,-
JO11/MO11 2011/2012 € 36,25 € 145,-
JO12/MO12 2010 € 37,50 € 150,-
JO13/MO13 2009 € 37,50 € 150,-
JO14/MO14 2008 € 38,75 € 155,-
JO15/MO15 2007 € 38,75 € 155,-
JO17/MO17 2005/2006 € 40,- € 160,-
JO19/MO19 2003/2004 € 42,50 € 170,-
JO23/ Senioren 2002 en ouder € 52,50 € 210,-
Futsal (zaal) € 48,00 € 192,-
Futsal & Veld (combi) € 76,50 € 306,-
Trainingsleden / 7×7 € 15,00 € 60,-
7×7 Dames competitie € 24,38 € 97,50
7×7 Dames & Veld (combi) € 65,- € 260,-
Niet spelend lid/Ondersteunende lid nvt € 50,-
KNVB-registratie voor niet-leden ** gratis
Donateur vrijwillige bijdrage van: €25,-

 

** Iedereen die lid is van onze vereniging is automatisch lid van de KNVB. We willen echter iedereen die direct of indirect betrokken is bij de vereniging ook een KNVB-nummer geven. Denk hierbij aan ouders van jeugdleden die helpen met vlaggen of leiden van een team. Zij zijn geen lid van onze vereniging, maar op deze wijze wel aangemeld bij de KNVB.

Naast bovenstaande contributie wordt voor spelende leden ook nog de volgende bedragen berekend:

 

 

Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 25,-
Jaarlijkse bijdrage wedstrijdtenue junioren € 15,-
Toeslag selectiespelers jeugd* € 12,50

*Als selectieteams worden aangemerkt:

  • JO9-1
  • JO10-1 en JO10-2
  • JO11-1 en JO11-2
  • JO12-1
  • JO13-1
  • JO14-1 en JO14-2
  • JO15-1
  • JO17-1 en JO17-2
  • JO19-1

***Internationaal gebruikelijke aanduidingen

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar) gekomen. C-junioren zijn dus bijvoorbeeld Onder 15 geworden. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar.

Nieuwe aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar
JO20 eerstejaars senioren 2002
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 2003
JO18 eerstejaars A-junioren 2004
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2005
JO16 eerstejaars B-junioren 2006
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2007
JO14 eerstejaars C-junioren 2008
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2009
JO12 eerstejaars D-pupillen 2010
JO11 tweedejaars E-pupillen 2011
JO10 eerstejaars E-pupillen 2012
JO9 tweedejaars F-pupillen 2013
JO8 eerstejaars F-pupillen 2014
JO7 minipupillen 2015
JO6 minipupillen 2016

 

Wil je je opgeven, dat kan via deze link