Het Oud Papier rooster voor 2018 staat klaar!
Alles in Gravenburg en het ‘oude dorp’ zal worden opgehaald op de 1e dinsdag van de maand. Dit zal gebeuren met vier vrachtauto’s van de Virol en elk team zoals hieronder beschreven zal zich met 8 personen 1x per jaar in moeten zetten om het papier op te halen. 4 lopers kunnen zich om 18.00 uur melden op het sportpark, de andere 4 worden om 18.00 uur opgepikt bij de brug.

De contactpersoon voor het oud papier is Martin Buisman (06 – 282 54 368)

Iedere 1e dinsdag van de maand (behalve augustus ivm de vakantie). Zet het oud papier om 17.00 uur aan de straat.

2 Januari HFC’15 ZO3
6 Februari HFC’15 ZA1
6 Maart HFC’15 ZO2
3 April HFC’15 ZA2
1 Mei HFC’15 A-junioren
5 Juni HFC’15 ZA5
3 Juli HFC’15 Vrouwen
Augustus Vakantie
4 September HCF’15 Futsal
2 Oktober HFC’15 ZA3
6 November HFC’15 ZA4
4 December Mix