Oud Papier

Oud papier zal in Gravenburg en het ‘oude dorp’ worden opgehaald op de dinsdag volgens onderstaand rooster. Dit zal
gebeuren met vier vrachtauto’s van Prezero (voorheen Virol) en elk team zoals hieronder beschreven
zal zich met 8 personen 1x per jaar in moeten zetten om het papier op te halen. De lopers kunnen zich
om 18.00 uur melden op het sportpark.

Contactpersoon voor het oud papier is Willem van der Nald (06 – 20 18 89 95)

Zet het oud papier om 17.00 uur aan de straat.

 

Datum Team
20 sept 2022 Za 5
18 okt 2022 Za 6
15 nov 2022 Za 4
20 dec 2022 Za 1
17 jan 2023 Za 2
28 febr 2023 Za 3
21 mrt 2023 O23
18 apr 2023 Zo 2
30 mei 2023 Dames senioren
27 juni 2023 Veteranen
25 juli 2023 Mix