Het bestuur van HFC’15 wil graag een veilige omgeving creëren voor (jeugd)spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, scheidsrechters, ouders, opa’s, oma’s, kortom voor iedereen die bij ons op het sportcomplex komt. In een veilige omgeving kun je je goed ontwikkelen en plezier maken. Helaas komen zaken als pesten, agressief gedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie helaas ook voor waardoor niet iedereen zich even veilig voelt. Dit ongewenste gedrag kan voor veel verdriet zorgen. Verdriet dat niet altijd zichtbaar is voor anderen zoals bijvoorbeeld de trainer. Omdat wij graag willen dat iedereen met plezier en vertrouwen naar HFC’15 komt kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Je kunt hier je verhaal kwijt en samen bespreken wat te doen. De vertrouwenspersoon kan zaken binnen de club bespreken en bespreekbaar maken zonder dat jij daar meteen bij betrokken bent. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor de spelers maar ook voor trainers, leiders en scheidsrechters en heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Wat doet de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en gaat samen met je kijken of er een oplossing te bedenken en te vinden is. Soms is het handig om samen met de vertrouwenspersoon in gesprek te gaan met teamgenoten, de trainer of leider. Dit doen we altijd in overleg met jou. Soms hebben volwassenen ook hulp nodig om een goed gesprek te voeren. Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld! Wanneer jij behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je mailen naar vertrouwenspersoon@hfc15.nl en dan maken we een afspraak.

Wie is de vertrouwenspersoon?
Bij HFC’15 is de vertrouwenspersoon Jacko Rink.

Veiligheid
Onder een veilige omgeving verstaan we ook een veilig sportcomplex. Het voorkomen van gevaarlijke situaties is voor het bestuur vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan tegels die los liggen, doelen die kapot zijn of niet goed vastgezet. Mocht je deze zaken opmerken mail dan naar veiligheid@hfc15.nl en we lossen het zo snel mogelijk op. Daarnaast zijn we bezig met zaken als EHBO, plannen in het geval van noodsituaties en gedragsregels. Ook voor deze zaken kun je ons benaderen.