Contributie 2016-2017

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De hoogte van de contributie wordt bepaald overeenkomstig de leeftijd op de eerste dag van het nieuwe voetbalseizoen. De hoogte van de contributies worden via de algemene ledenvergadering (mei en november) van HFC’15 vastgesteld. Je bent als lid (of ouders van een jeugdlid) van harte welkom bij deze Algemene ledenvergadering.

Mocht je tijdens het seizoen (na 1 juli) besluiten te stoppen met voetballen, dan ben je verplicht om voor het hele seizoen te betalen. Dit i.v.m. vooraf in rekening gebrachte KNVB afdracht van de vereniging. Overschrijven naar en van een andere vereniging kan tot 15 juni.

Het betalen van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso.
De verschuldigde contributie wordt per jaar geïnd op of rond 1 september. Kwartaalbetaling is ook mogelijk. Dan wordt in vier gelijke termijnen geïnd op of rond de volgende data: 1 september, 1 december, 1 februari en 1 april.

 

Categorie*** geboortejaar Kwartaal Jaar
JO6/JO7 2010/2011 € 30,- € 120,-
JO8/JO9 2008/2009 € 35,- € 140,-
JO10/JO11 2006/2007 € 36,25 € 145,-
JO12/JO13 2004/2005 € 37,50 € 150,-
JO14/JO15 2002/2003 € 38,75 € 155,-
JO16/JO17 2000/2001 € 40,- € 160,-
JO18/JO19 1998/1999 € 42,50 € 170,-
Senioren 1997 en ouder € 52,50 € 210,-
Futsal (zaal) € 48,00 € 192,-
Futsal & Veld (combi) € 76,50 € 306,-
Trainingsleden / 7×7 nvt € 60,-
Niet spelend lid/Ondersteunende lid nvt € 50,-
KNVB-registratie voor niet-leden ** gratis
Donateur vrijwillige bijdrage van: €25,-

 

** Iedereen die lid is van onze vereniging is automatisch lid van de KNVB. We willen echter iedereen die direct of indirect betrokken is bij de vereniging ook een KNVB-nummer geven. Denk hierbij aan ouders van jeugdleden die helpen met vlaggen of leiden van een team. Zij zijn geen lid van onze vereniging, maar op deze wijze wel aangemeld bij de KNVB.

Naast bovenstaande contributie wordt voor spelende leden ook nog de volgende bedragen berekend:

Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 25,-
Jaarlijkse bijdrage wedstrijdtenue junioren € 15,-
Toeslag selectiespelers jeugd* € 12,50

*Als selectieteams worden aangemerkt:

  • F1 t/m F3
  • E1 t/m E4
  • D1 en D2
  • C1 en C2
  • B1
  • A1

***Internationaal gebruikelijke aanduidingen

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum is 31 december van enig jaar.

Nieuwe aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar
JO20 eerstejaars senioren 1997
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998
JO18 eerstejaars A-junioren 1999
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000
JO16 eerstejaars B-junioren 2001
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002
JO14 eerstejaars C-junioren 2003
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004
JO12 eerstejaars D-pupillen 2005
JO11 tweedejaars E-pupillen 2006
JO10 eerstejaars E-pupillen 2007
JO9 tweedejaars F-pupillen 2008
JO8 eerstejaars F-pupillen 2009
JO7 minipupillen 2010
JO6 minipupillen 2011