Contributie (ook) in Corona tijd

Contributie (ook) in Corona tijd

Bestaat er een contributie verplichting in Corona tijd?
Het is dè prangende vraag van elke sportvereniging en ook wij krijgen al vragen van leden nu
de 2 e termijninning van de contributie is aangekondigd:

Ben ik wel contributie verschuldigd als door de coronamaatregelen mogelijk geen trainingen
en wedstrijden zijn?
Steeds meer ouders en of leden laten weten dat ze de contributie op willen schorten of in een
voetballoze periode niet meer willen betalen. Misschien logische gedachte wellicht maar hoe
steekt het nu echt in elkaar?

Lidmaatschap versus overeenkomst.

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de
contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging dan ga
je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging
haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen
sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval
is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en
leden blijven deze verschuldigd.

Naast deze juridische realiteit hopen wij dat er ook een zekere emotionele verbondenheid
onder de leden en ouders met ons club aanwezig zal zijn. Ook voor HFC’15 zijn dit zware
financiële tijden en vallen noodzakelijke inkomstenbronnen weg. Steun van de (lokale)
overheid is tot op heden vrij beperkt en is zeker geen redmiddel voor onze vereniging.
Wij vertrouwen erop met deze korte uiteenzetting de vragen te hebben beantwoord en rekenen
erop dat de leden onze mooie club blijvend zullen steunen in deze voor een ieder uiterst
vervelende periode.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HFC’15