Coronamaatregelen bij HFC’15

Coronamaatregelen bij HFC’15

Bij HFC’15 gelden tot nader bericht de volgende coronamaatregelen  ivm de per 29 september geldende landelijke maatregelen:

 1. Gebruik uw gezond verstand.
 2. Toeschouwers zijn niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken;
 3. Voor uitwedstrijden van onze jeugdteams en bezoekende teams op ons park (ook O19) vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd (Advies is om met zo weinig mogelijk auto’s te rijden. Richtlijn: maximaal 6 chauffeurs/auto’s per team);
 4. Indien er kinderen van buiten het eigen gezin worden vervoerd, dan is het advies om mondkapjes in de auto te gebruiken.
 5. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek. Zij houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 6. Het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 7. Jeugd vanaf O7 tot en met O17 mogen geen gebruik maken van de douches, maar wel gebruik maken van de toegewezen kleedkamer. Advies: kom al in wedstrijdtenue/omgekleed naar ons sportpark, zodat zo kort mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kleedkamers.
 8. Jeugd vanaf O19 en senioren kunnen gebruikmaken van de toegewezen kleedkamers en douches, waarbij geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Om deze reden worden zo mogelijk 2 kleedkamers per team toegewezen.
 9. Er is één uitgiftepunt (zonderzitplaatsen) waar gratis koffie en thee wordt verstrekt.
 10. De kantine is gesloten.
 11. Op het wedstrijdsecretariaat is plek voor maximaal 3 personen tegelijkertijd en alleen bedoeld voor mensen die daar functioneel aanwezig moeten zijn, zoals het clublid van dienst, scheidsrechters en de personen bedoeld onder punt 5 hiervoor.
 12. Er mag maximaal 1 persoon tegelijk naar het toilet.
 13. Indien u klachten heeft die horen bij corona, blijf dan thuis. Krijgt u dergelijke klachten als u bij ons het park ben, ga dan naar huis.
 14. Voor het overige gaan wij er vanuit dat u zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de overheid.
 15. Na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.