Eindrapport veiligheidscommissie

Het afgelopen half jaar is HFC’15 vanuit de commissie Veiligheid en Vertrouwen, in samenwerking met bureau Halt en de KNVB aan de slag gegaan met het thema ‘Veiligheid en Sport”. De term veiligheid raakt veel gebieden zoals bijvoorbeeld de fysieke veiligheid en de omstandigheden waaronder de leden voetballen, maar bijvoorbeeld ook het gebied veiligheid, vertrouwen en sfeer. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, met ouders, leden en vrijwilligers om alles in kaart te brengen, er was een enquête en de club is op een zaterdag en zondag bezocht zodat de onderzoekers letterlijk sfeer konden proeven en vragen aan spelers en ouders konden stellen. Alle informatie is nu samengevoegd in een rapport. Dit rapport bestaat uit een analyse maar bevat tevens aanbevelingen en tips waar wij als club mee verder kunnen en verder zullen gaan.

Heb je de enquête ingevuld of heb je meegepraat tijdens een overleg? Ben je benieuwd naar het rapport? Het wordt op woensdag 6 april om 19:00 uur in de activiteiten ruimte officieel aan het bestuur overhandigd. We nodigen je van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

 

RAPPORT VEILIGHEIDSANALYSE
Locatie: Activiteitenruimte
Datum: Woensdag 6 april
Tijd: 19.00 uur

De koffie staat natuurlijk klaar!

Commissieleden Veiligheid en Vertrouwen,
Marcel Voorma
Edzer Bos
Bianca Jagt