Even voorstellen: Age Terpstra, secretaris HFC’15

Age Terpstra, Secretaris HFC'15

In februari ben ik begonnen als secretaris bij HFC’15. Tot die tijd was ik alleen maar langs het veld te vinden bij de trainingen en wedstrijden van mijn beide zoons. Sander speelt op dit moment in JO13 en Dennis in JO11.

Vanaf het moment dat ik mijn eigen keuzes kon maken ben ik vanuit Friesland naar de Stad verhuisd om te gaan studeren. Dat studeren verliep toen wat minder geslaagd, maar dat heb ik inmiddels weer goed gemaakt. Ik ben prima terecht gekomen en heb een financiële functie bij de gemeente Eemsmond. Daar krijg ik de kans om vanaf september weer een nieuwe opleiding te volgen.

Donderdag 14 juni hoop ik formeel benoemd te worden als secretaris op de ALV. Inmiddels krijg ik ook mee hoeveel werk het kost om een grote club als de onze draaiende te houden. Van buitenaf valt dat niet zo op, maar inmiddels is het voor mij wel duidelijk dat we eigenlijk een klein bedrijfje zijn. Alles moet geregeld worden, materialen, planningen, juridische zaken, beleid, toernooiweekend, ledenadministratie en nog zoveel meer. Iedere week moet het weer goed draaien. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar uiteindelijk lukt het wel steeds. Hoe meer leden zich aanmelden als vrijwilliger, hoe gemakkelijker we het voor elkaar krijgen. Daarbij heb je als vrijwilliger meteen meer invloed en tegelijkertijd meer begrip voor de dingen zoals ze soms gebeuren.

Ik wil nog een paar mensen extra bedanken, want met echt veel geduld ben ik door Jacolie, Like en Chris ingewijd in de rol van secretaris. Het lukt me steeds beter om de taken in passen in het lekker drukke privé leven. Ik ga er voorlopig vanuit dat de nieuwe opleiding en deze functie straks goed te combineren zijn. Mocht het moeilijk worden, dan gaan we kijken in welke vorm we het voort kunnen zetten, want ik wil betrokken blijven. De leuze die aan de voorkant van het pand hangt heb ik me persoonlijk aangetrokken: HFC’15, zijn we samen.