Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

ALV najaar 2018

27 november 2018 | 19:00 - 20:30

ALV, ledenvergadering

Het bestuur van HFC’15 nodigt hierbij alle leden van HFC’15 (de wettelijk vertegenwoordiger van een lid van zestien (16) jaar of jonger) uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 27 november om 19.00 uur. Bijzonder aan deze bijeenkomst is de aansluitende lezing van Gerard Kemkers.

 

Datum : dinsdag 27 november 2018
Aanvang : 19.00-20.30
Locatie : Activiteitenruimte HFC’15

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling notulen ALV 29 mei 2017
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Financieel Jaarverslag seizoen 2017-2018
 5. Verslag kascommissie (Ikie IJpema en Peter Kraaijenga)
 6. Goedkeuring door ALV van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting (decharge bestuur betreffende seizoen 2016-2017)
 7. Verkiezing en aftreding bestuursleden
  Op grond van de statuten eindigt de zittingstermijn van de volgende bestuursleden:

  1. Nico Kranenburg (commerciële zaken), niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
  2. Thijs Wieringa (communicatie & pr), niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
  3. Martin Buisman (voetbaltechnische zaken), niet herkiesbaar voor een volgende termijn.
  4. Joost Leertouwer (voorzitter) : herkiesbaar voor een termijn van ten minste één jaar.
  5. Age Terpstra (secretaris): herkiesbaar voor een termijn van ten minste één jaar.
  6. Chris Havinga (penningmeester): herkiesbaar voor een termijn van ten minste één jaar.
  7. Gert Wobbes (jeugdzaken); herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
   * Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. Eventuele voordrachten gaarne schriftelijk of per mail richten (uiterlijk 24 november a.s.) aan (voorzitter@hfc15.nl)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

De notulen van beide vorige ALV’s zijn in te zien op het wedstrijdsecretariaat. Eventueel kunnen de notulen op verzoek per email
toegezonden worden. Stuur hiervoor een verzoek aan secretaris@hfc15.nl.

Gegevens

Datum:
27 november 2018
Tijd:
19:00 - 20:30
Evenement Categorieën:
,
Evenement Tags:

Locatie

Activiteitenruimte

Organisator

Bestuur
E-mail:
secretaris@hfc15.nl