Finale oproep inleveren Verklaring Omtrent Gedrag

Beste HFC’15 trainers, leiders en vrijwilligers,

Onze club heeft begin dit jaar besloten dat alle vrijwilligers die in contact komen met minderjarige leden van onze club, een Verklaring Omtrent Gedrag in moeten leveren. Commissie veiligheid heeft iedereen afgelopen 8 – 10 maanden minimaal 1 maal per e-mail een linkje toe laten komen waarmee deze VOG geheel kosteloos en eenvoudig op te vragen was. Het stelt ons als hoofdbestuur teleur dat er ondanks grote inspanningen van de commissie veiligheid, nog steeds diverse vrijwilligers / trainers / leiders zijn die hier zonder opgaaf van reden, niet aan (willen) voldoen.

De finale inleverdeadline is gesteld op zaterdag 10 december 2016. Vanaf dat moment geldt zonder uitzondering “Geen VOG, geen vrijwilliger / trainer / leider meer van HFC’15”. We hopen en rekenen erop dat het niet zo ver hoeft te gaan komen. Via veiligheid@hfc15.nl kunt u indien gewenst een beroep doen op de vertrouwenspersoon dan wel een spoedaanvraag indienen voor een (nieuw) linkje.

Voor degene die de VOG al wel hebben ingeleverd is het bovenstaande natuurlijk niet van toepassing!

HFC’15 zijn wij samen……ook wat VOG betreft!

Bestuur HFC’15