Focus jeugd selectiespelers HFC’15

HFC’15 gaat uit van een positieve spelopvatting met aanvallend voetbal. Hierdoor wordt de ontwikkeling op technisch, tactisch en fysiek niveau op een goede en positieve manier ontwikkeld. Daarnaast draagt HFC’15 bij aan de sportieve en sociale opvoeding van de jeugdspelers, wat het eigen gezicht van een “HFC’15 speler” geeft. Om dit te kunnen bewerkstelligen achten wij het nodig om de focus van een selectiespeler bij HFC’15 samen te vatten. Immers draagt dit bij aan het centrale doel van de jeugdopleiding: talentontwikkeling voor iedere individuele jeugdspeler.

 

Trainingen/wedstrijden

De basisopstelling bij de wedstrijden wordt volgens vooraf gestelde voorwaarden opgemaakt. De voorwaarden zijn:

 1. twee keer trainen,
 2. goede inzet/houding/gedrag tijdens de trainingen,
 3. kwaliteit van de trainingsweek,
 4. kwaliteit van de vorige wedstrijd.

Het streven is om aan alle hierboven vermelde voorwaarden te voldoen. Pas wanneer iedereen twee keer traint wordt het voor de trainer lastig om de opstelling te maken.

 

Meetrainen/meespelen met andere teams

Bij selectievoetbal hoort dat je voor het hoogst haalbare niveau gaat voor jezelf. Dit betekent dat wanneer je in een lager selectieteam speelt en er spelers nodig zijn voor een hoger selectieteam, dat hier altijd een positief gehoor aan wordt gegeven. Andersom kan een gevolg van negatief gedrag of een langdurige blessure zijn, dat je (tijdelijk) met een lager selectieteam meetraint en/of speelt. Om dit extra te kunnen stimuleren, gaan we per leeftijdsgroep proberen op dezelfde tijden te trainen. Waar het mogelijk is, kunnen de eerste en tweede selectieteams daarom samen trainen. Dit uiteraard onder voorbehoud van het nog in te vullen trainingsschema.

 

Drie keer 7 regels (geldt voor alle leden van HFC’15)

Als HFC’15 houden we ons aan de 3x 7 regels  voor alle betrokkenen rondom het voetbal:

 

Voor trainers en leiders

 1. Coach positief
 2. Binding met de club
 3. Conformeren zich aan het technische beleid
 4. Zorgen voor een plezierige sfeer binnen zijn/haar team
 5. Zijn verantwoordelijk voor teamregels en handhaving
 6. Bieden kinderen een veilige omgeving
 7. Ontwikkelen respect voor medespelers, tegenstanders, grens- en scheidsrechters

 

Voor spelers

 1. Nakomen (tijd) afspraken
 2. Coachen elkaar positief
 3. Tonen respect voor trainer, leider, teamgenoten, tegenstander, grens- en scheidsrechter
 4. Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter
 5. Nette omgang met alle materialen
 6. Douchen in beginsel ALTIJD na de training en wedstrijd
 7. Zijn in beginsel ook bij blessure aanwezig bij trainingen en wedstrijden van hun team

 

Voor ouders

 1. Beslissingen accepteren
 2. Achter de omheining blijven
 3. Moedigen aan, coachen niet
 4. Gaan respectvol met elkaar om
 5. Weten dat teambelang voorop staat
 6. Communiceren direct en open met elkaar
 7. Stimuleren hun kind afspraken na te komen en op tijd te zijn

 

Eenheid in presentatie op wedstrijd- en trainingsdagen

Voor nagenoeg alle selectieteams wordt er door de leider/ouder van het betreffende team jaarlijks een presentatiepak en eventueel een setje met trainingskleren door middel van sponsoring gerealiseerd. We verwachten als vereniging dat er door de spelers met zorg met dit materiaal wordt omgegaan en dat dit te allen tijde aanwezig is. Het straalt eenheid uit en zorgt ervoor dat we ons als HFC’15-zijnde netjes kunnen presenteren op wedstrijddagen.

 

Vakantieperiode

In de vakantieperiodes, namelijk de herfst- voorjaars- en meivakantie, worden vanaf het seizoen 2019-2020 aangepaste programma’s aangeboden. Hierdoor kunnen selectietrainers de vrijheid krijgen om af te wijken van trainingen. Voorbeelden hiervan zijn: interne toernooien, gezamenlijk trainen of wedstrijden met eventueel nieuw te vormen teams(richting het nieuwe seizoen).

 

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten zijn meerdere malen aanwezig op de club doordeweeks voor inloopspreekuren voor alle leden van HFC’15. Wij verwachten van selectiespelers die geblesseerd zijn dat zij ondanks hun blessure naar de trainingen komen. In overleg met de trainers/fysiotherapeut kan een plan opgesteld worden voor een juiste afwikkeling van een blessure. Kosten voor fysiotherapie komen voor eigen rekening, maar worden doorgaans vergoed vanuit uw ziektekostenverzekeraar.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Helaas komt het ook nog wel eens voor dat er bij spelers gedrag naar voren komt dat niet thuishoort bij een voetbalvereniging als HFC’15. In dergelijke gevallen meldt de trainer dit aan de desbetreffende hoofd jeugdopleiding en/of de jeugdvoorzitter. Na overleg zullen er gesprekken volgen over de mogelijke gevolgen van het gedrag en kunnen er ook afspraken worden vastgelegd in een klein contract. Dit geldt uiteraard voor alle leden van HFC’15.

 

Wij zien bovengenoemde facetten als normen en waarden en vinden dat we hiermee kunnen bijdragen aan de sportieve en sociale opvoeding. We willen een ieder erop wijzen dat er naast deze facetten ook door de trainer zelf op teamniveau kan worden ingezoomd wat hij verwacht van de focus van zijn of haar spelers.