Gebruik kunstgrasvelden – Update nav rapport Europese commissie

Op 28 februari 2017 heeft de Europese commissie in haar rapport (ECHA-rapport) aangegeven, net als het RIVM in haar rapport van 20 december 2016 dat het verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Al eerder gaven de landelijke overheid, de gemeente, GGD en de KNVB aan de conclusie van het RIVM te volgen. Het ECHA-rapport bevestigt nogmaals de bevindingen van het RIVM, dat het voetballen op kunstgras veilig is.

Het onderzoek van het RIVM evenals het onderzoek van de Europese commissie ziet echter alleen op de vraag of er gezondheidsrisico’s zijn te verwachten door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ander gebruik van kunstgrasvelden valt niet binnen de scope van deze onderzoeken. De onderzoeken zien dus niet op de vraag of het spelen met de korrels verantwoord is.

Het advies van het RIVM luidt nog steeds als volgt:

  • Zorg ervoor – waar mogelijk – dat de korrels niet in de mond komen: dus let op de kinderen en sluit bidons op het veld af na gebruik.
  • Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone kleren aan.
  • Klop sportschoenen en –kleding buiten uit.
  • Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af vóór het spelen op het veld.

Feit blijft dat deskundigen het nog steeds oneens zijn over de vraag of het sporten op kunstgras met rubbergranulaat nu wel of niet onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, met name voor de jongste jeugd. Met jongste jeugd wordt dan bedoeld de minipupillen, de F en E-jeugd (jeugd tot onder 11).

Uit onze inventarisatie onder de ouders van onze jeugdleden is gebleken dat ook juist de ouders van de minipupillen, F- en E-jeugd zich zorgen maken. In nagenoeg elk team van de minipupillen en de F-jeugd geeft één of meerdere ouders aan een bezwaar te hebben dat hun kind op kunstgras voetbalt. Bij de E-jeugd is dit niet meer in elk team het geval. Bij de nog wat oudere jeugd wordt de bezorgdheid steeds minder.

Er zijn ook ouders die zich helemaal geen zorgen maken en er worden vanuit een paar teams die onder ons voorzorgsbeleid vallen, ook verzoeken gedaan om juist wel op het kunstgras te mogen voetballen.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat wij aanleiding hebben gezien om het voorzorgsbeleid aan te passen als volgt:

  • Trainingen (2x per week) van jeugd tot onder 11 (in plaats van jeugd tot onder 13) en keeperstrainingen vinden – in beginsel en indien mogelijk – op natuurgras plaats.
  • Voor alle overige jeugdteams zal – in beginsel en indien mogelijk – minimaal één keer per week een training op natuurgras ingepland worden.
    Er geldt echter geen absoluut verbod voor jeugd tot onder 11 om op het kunstgras te trainen. Als alle ouders van de jeugdleden van een team daarmee instemmen, kunnen trainingen op verzoek (en indien plek is) op kunstgras worden ingepland. Dit verzoek moet gedaan worden bij Marc van Meel. Hij kan daar dan rekening mee houden.
  • Thuiswedstrijden voor jeugd tot onder 11 (in plaats van jeugd tot onder 13) worden – in beginsel – alleen op natuurgras ingepland. Er geldt echter geen absoluut verbod voor jeugd tot onder 11 om wedstrijden op kunstgras te spelen. Op verzoek van zowel thuis- als uitteam, kan een wedstrijd van jeugd tot onder 11 op kunstgras gespeeld worden. Een dergelijk verzoek moet gedaan worden bij Bas Kosse, alsmede kan aan hem worden doorgegeven indien een team met jeugdleden van 11 jaar en ouder thuiswedstrijden niet op kunstgras wil spelen. Hij kan daar dan rekening mee houden.

Tot slot: Het kan voorkomen dat, vanwege het beperkt aantal natuurgrasvelden en de tijdstippen dat trainers beschikbaar zijn om training te geven, het niet altijd mogelijk is dat elk team tot onder 11, twee keer per week op natuurgras kan trainen. Het blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders of zij hun kind wel of niet op het kunstgras laten voetballen.

Wij hopen op uw begrip voor onze afweging en verwijzen voor eventuele vragen naar Like Laken-Steehouwer.