Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!

Geen geld voor sport of een culturele hobby? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!

Hoera! Vanaf heden is HFC’15 aangehaakt bij het Volwassenenfonds! Dit fonds is vergelijkbaar met Jeugdfonds Sport & Cultuur.

En dat betekent dat (aspirant)leden van 18 jaar en ouder die geen geld hebben voor de contributie bij HFC’15 met de support van het Volwassenenfonds kunnen nagaan of ze voor subsidie in aanmerking komen. Het Volwassenenfonds betaalt namelijk mogelijk (een gedeelte van) de contributie van jouw lidmaatschap bij HFC’15. Meer informatie? Check www.volwassenenfonds.nl en ontdek of je in aanmerking komt.

 

Sport en cultuur. Voor iedereen die wel een financieel steuntje in de rug kan gebruiken.