HFC’15 TEGEN RACISME

Naar aanleiding van de racistische bejegening van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira tijdens de wedstrijd van vorig weekend tegen FC Den Bosch zijn er vele statements afgegeven tegen racisme. Dit weekend hebben veel amateurclubs en teams aangekondigd een statement tegen racisme te zullen afgeven. Ook teams van Hfc’15 kunnen een statement maken als zij dat willen.

Het bestuur van HFC’15 is van mening dat racisme niet thuis hoort op het voetbalveld en trouwens nergens in onze maatschappij. Voor leden of bezoekers die zich op ons complex schuldig maken aan uitingen van racisme ,maar ook discriminatie op grond van geslacht, geaardheid, geloof of andere kenmerken, is bij ons geen plaats. Wij verwachten van onze leden dat zij deze mensen zullen aanspreken op hun gedrag.

Wij willen een omgeving bieden waar iedereen, leden, tegenstanders, toeschouwers en andere bezoekers, zich veilig voelen. Daarvoor zijn wij met zijn allen verantwoordelijk.
HFC’15 ZIJN WE SAMEN !