Inleveren clubkleding en materialen

Het seizoen is voor de meeste teams ten einde dus komen de vragen al waar men de clubkleding en andere clubeigendommen ingeleverd kunnen gaan worden. Om te voorkomen dat er zomaar tassen worden gedropt is besloten dat alle teams (m.u.v. de dan nog spelende teams), op zaterdagdag 18 juni 2016 tussen 9:00 en 12:00uur

ALLE HFC15 eigendommen als kleding, intrapballen, hesjes, pionnen etc etc, in moeten leveren. De dan nog spelende teams dienen een afspraak met materiaalbeheer te maken voor het nadien inleveren. Materiaalbeheer controleert, vervangt en herverdeeld vervolgens al deze materialen voor komend seizoen. Het “achterhouden van eigen materialen” is niet toegestaan!

Locatie voor de inlevering is de Activiteiten kantine. Hiermee hebben de trainers / leiders een maand lang de tijd om de complete set kleding en materialen bij elkaar te verzamelen. Iedere inlevering van deze materialen dient voorzien te zijn van een ingevuld Inleverformulier (zie bijlage).

Daarnaast verzoeken wij trainers en leiders die volgend seizoen niet door gaan dringend doch vriendelijk hun sleutel(s) uiterlijk 18 juni in te leveren. Dit kan rechtstreeks bij de coördinatoren, echter kan ook tijdens het inleveren van de kleding op de 18e a.s.