Ledenraadpleging kunstgras

We hechten er veel waarde aan onze leden en ouders en verzorgers van onze jeugdleden hun mening te laten geven over de onrust die is ontstaan over het spelen op kunstgrasvelden met rubberkorrels.
Het bestuur van HFC’15 vraagt daarom alle leden en ouders van jeugdleden om deel te nemen aan een enquete.
Hiermee willen wij bereiken dat iedereen zijn mening kan geven over dit onderwerp. Als een meerderheid van de leden de enquete heeft ingevuld en de uitkomst geeft een ander advies aan dan het huidige beleid, dan zal het bestuur de uitslag zwaar laten meewegen bij het nemen van extra maatregelen.

Deelname aan de enquete is mogelijk tot vrijdagmiddag 15.00 uur.

Hopende op ieders medewerking!
Bestuur HFC’15