Mededeling bestuur omtrent gebruik kunstgrasvelden

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 15 februari jl. heeft het bestuur, na overleg met de calamiteitencommissie, besloten het huidige voorzorgsbeleid (jeugd onder 13 en keeperstrainingen bij voorkeur niet op kunstgras) vooralsnog te handhaven, maar de kunstgrasvelden wel voor gebruik beschikbaar te houden.

Zoals de onderzoekers van de VU in de uitzending van Zembla aangeven, is het te vroeg om op grond van hun nog niet afgeronde onderzoek te komen tot conclusies, maar geeft het wel aanleiding voor vervolgonderzoek. Het onderzoek dat de VU uitvoert, zal zij na afronding publiceren. Voor de reactie van het RIVM op het onderzoek van de VU verwijzen wij u naar dit artikel.

HFC’15 is een club met ruim 1.000 leden, waarvan ca 900 spelende leden. Wij zijn als bestuur van mening dat wij niet op grond van een onderzoek van de VU, waaraan (nog) geen conclusies kunnen worden verbonden, een zo verstrekkend besluit kunnen/moeten nemen om de kunstgrasvelden buiten gebruik te stellen. Het gevolg van het buiten gebruik stellen van onze 2 kunstgrasvelden zal namelijk zijn dat onze leden hun competitie niet kunnen uitspelen omdat wij dan een capaciteitsprobleem krijgen.

Eerder hebben wij aangegeven dat het RIVM rapport, wat aangeeft dat het verantwoord is kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat te gebruiken, voor ons geen aanleiding was om het voorzorgsbeleid af te schaffen. Daarvoor willen wij meer duidelijkheid krijgen en wachten we het onderzoek van de Europese commissie en een Amerikaans onderzoek af. Daar komt nu ook het nog af te ronden onderzoek van de VU bij.

Tot nu toe hebben wij van twee teams en een aantal leden bericht ontvangen dat zij niet meer op het kunstgrasveld willen spelen of vinden dat het buiten gebruik moet worden gesteld. Om hier een beter beeld van te krijgen, zullen wij via de leiders van alle teams inventariseren of er nog meer leden of teams zijn die absoluut niet meer op de kunstgrasvelden willen spelen vanwege het rubbergranulaat.

Onze wedstrijdsecretaris zal de teams die niet meer op kunstgras willen spelen, zoveel als mogelijk bij thuiswedstrijden op natuurgras inplannen. Voor uitwedstrijden zal de leider van het betreffende team daartoe aan het begin van de week zelf per e-mail een verzoek moeten indienen bij de wedstrijdsecretaris van de gastclub.

Bij de gemeente Groningen zullen we nogmaals aandringen op vervanging van de toplaag van onze kunstgrasvelden, vergelijkbaar zoals bij Velocitas als proef gedaan is door de gemeente. Tot nu toe geeft de gemeente Groningen – helaas – aan dat zij geen aanleiding ziet om de toplagen te vervangen danwel nieuwe velden met een andere infill dan rubbergranulaat te vullen. Zie ook de nieuwsbrief van de Gemeente.

Uiteraard zullen we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en zo nodig ons voorzorgsbeleid aanpassen.

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Like Laken-Steehouwer, bestuurslid algemene zaken.

Het bestuur