Mogelijk deze zomer al extra kunstgrasveld

Zoals jullie misschien wel weten komt HFC’15, vanwege een chronisch tekort aan velden, in aanmerking voor een extra kunstgrasveld. Mogelijk gaat dat deze zomer al gerealiseerd worden. Dit extra kunstgrasveld zal in de plaats van het huidige veld 4 (natuurgras met verlichting) komen. De gemeente Groningen heeft het bestuur van HFC’15 – in verband met de onrust rondom het rubbergranulaat – 4 maart jl. benaderd en het volgende dilemma voorgelegd:

  • Wil HFC’15 deze zomer een extra kunstgrasveld, ingestrooid met rubbergranulaat? Of…
  • Wil HFC’15 wachten tot er meer bekend is over de vermeende gezondheidsrisico’s of over de mogelijkheden van een andere infill en de aanleg van een extra kunstgrasveld voorlopig uitstellen.

Alhoewel onze voorkeur uitgaat naar een kunstgrasveld zonder rubbergranulaat, hebben wij de gemeente toch bericht dat wij deze zomer het extra kunstgrasveld graag willen hebben. Uiteraard met de kanttekening dat wij het liever met een andere infill krijgen. Wij hebben een en ander meegewogen om tot deze beslissing te komen.

Het huidige veld 4 is van zodanig slechte kwaliteit dat er te vaak trainingen en wedstrijden niet door kunnen gaan. We zullen meer voetbaluren krijgen voor onze leden als veld 4 vervangen wordt door een kunstgrasveld. Wij hebben er echter geen vertrouwen in, dat binnen afzienbare tijd duidelijkheid gaat komen over de infill van kunstgrasvelden. Hierdoor blijft het de vraag of en wanneer we een extra kunstgrasveld zullen krijgen. Mocht er daarentegen wel duidelijkheid komen en blijken dat de infill niet verantwoord is, dan zal de gemeente het alsnog over moeten gaan tot vervanging.

Wij zijn een club met 1.000 leden. Momenteel zijn er 22 teams met kinderen onder de 11 jaar en nog enkele teams met wat oudere jeugdleden, waarbinnen de grootste zorg leeft ouders om hun kind te laten voetballen op kunstgras met rubbergranulaat. Deze groep vertegenwoordigt ongeveer 250 leden. Daarnaast hebben wij nog ongeveer 750 leden die geen of nagenoeg geen bezwaar hebben tegen het voetballen op dergelijke kunstgrasvelden. Ook krijgen wij rondom veld 3 (natuurgras) verlichting. Onze jeugd onder 11 jaar kunnen wij daardoor de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk op natuurgras te blijven voetballen.

Om te benadrukken dat onze voorkeur uitgaat naar een andere infill dan rubbergranulaat, heeft voorzitter Joost Leertouwer tijdens de raadscommissievergadering van 8 maart 2017, gepleit voor een andere infill dan rubbergranulaat. Tijdens deze raadscommissievergadering werd namelijk de toekomstige infill van kunstgrasvelden in de gemeente Groningen besproken. Het is nu aan de gemeente om te beslissen over de toekomstige infill van kunstgrasvelden, maar naar verwachting zal dit voorlopig gewoon rubbergranulaat blijven.

Het is absoluut nog niet zeker dat HFC’15 ook daadwerkelijk een extra kunstgrasveld gaat krijgen. Weinig is onvoorspelbaarder dan de politiek. En uiteindelijk is de beslissing aan de Gemeenteraad.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Bestuur HFC’15