Nieuwe structuur kantinebeheer

Onder leiding van Amanda Straatman-Zuidland is er de afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe structuur voor het beheer van de kantine. Dat heeft geleid tot een voorstel dat afgelopen donderdag is besproken door de barvrijwilligers. Alle aanwezigen hebben zich achter het voorstel geschaard en dat betekent dat de nieuwe structuur vanaf donderdag 9 februari geldt.

Afgesproken is dat er een kantinecommissie is die richting het bestuur verantwoordelijk is voor de kantine en het beheer daarvan. In deze commissie zitten de volgende personen:

 • Amanda (coördinerende rol, houdt in de gaten dat de afspraken worden
  nagekomen)
 • Henri van der Voort (afgevaardigde van het bestuur)
 • Marcel Veenstra en Wildred Bardewee (verantwoordelijk voor
  voorraadbeheer en inkoop)
 • Janneke Bergsma (verantwoordelijk voor de roosters)

Deze commissie zal eens in de zes weken bij elkaar komen. Tijdens het eerste deel van hun vergaderingen zal een vertegenwoordiging van de kantinevrijwilligers aanschuiven om zaken aan te kaarten waarvan zij
vinden dat dat nodig is. Deze vertegenwoordiging bestaat uit:

 • Sip Wijchers
 • Janneke Tho Bokholt
 • Willie Gorter

Daarnaast is het handboek voor de kantine bijna klaar. Hierin staan alle procedures beschreven zodat de minder ervaren vrijwilligers op kunnen zoeken hoe bepaalde zaken zijn geregeld. Door de afspraken en
procedures vast te leggen willen we bovendien meer uniformiteit in de dagelijkse gang van zaken te krijgen. Afgesproken is dan ook dat alle vrijwilligers volgens het handboek zullen gaan werken.

Het bestuur is Amanda dankbaar voor het werk dat zij heeft verzet. Maar ook de barmedewerkers verdienen een compliment. Zij zorgen er immers voor dat wij terecht kunnen in de kantine en zij hebben veelal positief meegewerkt en bijgedragen aan de nu afgesproken structuur.
Wij zijn blij dat wij ook op hen kunnen blijven rekenen !

Namens het bestuur,
Joost Leertouwer