Nieuwe wedstrijdvormen jeugd

Zoals jullie wellicht al in de media hebben gelezen gaat er een grote verandering plaats vinden in de opzet van het pupillenvoetbal. De wedstrijdvormen die sinds de jaren 70 worden gebruikt voor het pupillenvoetbal ondergaan een enorme wijziging. De KNVB heeft op basis van breed wetenschappelijk onderzoek (o.a. uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen) in binnen- en buitenland en in het betaalde en amateurvoetbal, geconstateerd dat de huidige spelvormen niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en de beleving van jonge voetballers.

De eerste wijziging is dit seizoen reeds ingevoerd, de competities indelen per geboortejaar in plaats van per leeftijdscategorie. Tijdens het onderzoek is vanaf het seizoen 2014-2015 geëxperimenteerd met andere spelvormen en data verzameld bij de doelgroepen JO6 t/m JO12.

Mede op basis hiervan is besloten met ingang van het seizoen 2017-2018 het pupillenvoetbal anders vorm te geven. Dit alles is onderdeel van het KNVB rapport “Winnaars van morgen”:

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4452/winnaars-van-morgen

 

Onder voorbehoud hieronder de plannen:

Onder 6 gaat 2 tegen 2 spelen op 1/8 veldje met kleine doeltjes.

Onder 7 gaat 4 tegen 4 spelen op 1/8 veldje, ook met kleine doeltjes.

Onder 8-9-10 gaat 6 tegen 6 (5 + een keeper) spelen op 1/4 veld met pupillendoeltjes.

Onder 11-12 gaan 8 tegen 8 spelen op een half veld met pupillendoeltjes.

Link naar de nieuwe wedstrijdvormen:http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9

 

Uiteraard worden ook de spelregels voor de verschillende vormen aangepast. Zo is er een voorstel om bij jongste jeugd de inworp vervangen door in dribbelen. Hierover en over tal van andere punten volgt later meer. De KNVB en de clubs zullen hun uiterste best moeten doen om deze aanpassingen organisatorisch goed in te voeren.

Wat betekent dit voor de vereniging?
Vanzelfsprekend vereist dit aanpassingen in de organisatie van het jeugdvoetbal. Bij de KNVB, maar natuurlijk ook voor de organisatie van een vereniging. Daarom zijn er vanaf 19 september tot en met 14 oktober door heel Nederland 80 bijeenkomsten gehouden waarin is toegelicht welke veranderingen er ophanden zijn. Namens HFC’15 zijn een aantal coördinatoren en leden van het bestuur naar een bijeenkomst geweest. Veel is nog niet duidelijk, zoals spelregels, ondersteuning van de bond, financiering extra materialen. De bedoeling is dat dit wordt vastgesteld tijdens en na de bijeenkomsten. Uiterlijk in januari worden de definitieve keuzes omtrent de invoering bekend gemaakt, maar één ding is wel duidelijk, over veel zaken kan /mag worden gediscussieerd maar de nieuwe wedstrijdvormen staan vast!

Pilot.
Het voorstel van de KNVB is om pilots binnen de club of samen met andere clubs te starten en te ervaren wat deze veranderingen inhouden. De eerste pilot heeft plaats gevonden op zondag 30 oktober tijdens een toernooi voor de JO8 (huidige JO9-3). Daar is de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6 (5 veldspelers + keeper) gespeeld. Er zijn nieuwe spelregels gehanteerd en de rol van de coach / ouders is tevens aangepast.

Voor een impressie van het toernooi kijk dan naar een uitzending van RTV Noord waarin diverse spelertjes van HFC’15 te zien zijn: https://www.facebook.com/999610493463596/videos/1172157672875543/