Onduidelijkheid ClubCollect

Er komen veel vragen binnen omtrent de mail van ClubCollect voor wat betreft de betalingstermijn en de hoogte van de contributie die geïnd wordt.

In een eerdere mailing vanuit ClubCollect heeft u via een bijgevoegde link aan kunnen geven of er in vier termijnen (kwartaal betaling) of eenmalig het bedrag afgeschreven mag worden. De bedragen en betalingsdata worden hier ook bij weergegeven.

De hoogte van de contributie en de daarbij horende overige kosten kunt u terug vinden op onze website onder het kopje contributie.