Oproep: Betaal uw achterstallige contributie voor 1 juli 2017

Het afgelopen seizoen zijn wij hard bezig geweest leden die een achterstand hadden in betaling van de contributie, rode en/of gele kaarten en wasgeld daarop te attenderen en hebben wij hen verzocht om te betalen. In totaal stond maar liefst een bedrag van € 14.000 open aan onbetaalde contributie etc. (zelfs nog van vóór de fusie). Dit is gelukkig een heel eind ingelopen, veel leden waren zich er niet van bewust dat ze een achterstand hadden en in het eerste fusiejaar heeft het ook niet de nodige aandacht gehad vanuit het bestuur. Toch merken wij dat er na elke termijninning van de contributie, behoorlijk wat storno’s worden gedaan door leden, soms zelfs met de omschrijving dat men het niet eens is met de afschrijving.

Nu het einde van het seizoen nadert, roepen wij alle leden op die een achterstand hebben, dit vóór 1 juli 2017 aan te vullen. Leden die niet in één keer de achterstand kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen via contributiezaken@hfc15.nl. Leden met een achterstand die – ondanks meerdere herinneringen – niets van zich laten horen, laten ons geen andere keuze dan met ingang van het nieuwe seizoen ze geen lid meer te laten zijn (royement). Uiteraard hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen en melden de leden zich die een achterstand hebben via contibutiezaken@hfc15.nl. Wij zullen na de laatste termijninning die op of omstreeks 26 mei 2017 zal plaatsvinden, inventariseren welke leden een achterstand hebben en zo nodig een gesprek aangaan, alvorens zal worden besloten deze leden te royeren of de spelerspas tijdelijk in te trekken.

Leden met een achterstand in de contributie kunnen niet overschrijven naar een andere vereniging, omdat deze leden in sportlink op een blokkade worden gezet. Dit is zo afgesproken met de KNVB en andere clubs in de regio.

Mocht u volgend jaar geen lid meer willen blijven, denkt u er dan aan dat u vóór 2 juni a.s. opzegt. Mocht u overwegen bij een andere club te gaan spelen, zorg er dan voor dat u vóór 14 juni a.s. uw zaken geregeld hebt (geen openstaande contributie, geen rekening bij de bar, kleding tijdig inleveren). Zie ook het afmeldformulier.

Omdat het voor ons erg tijdrovend is om na elke termijninning van de contributie de storno’s te noteren en deze leden (meerdere malen) te herinneren alvorens er tot betaling wordt overgegaan, zullen wij volgend jaar de inning van de contributie uitbesteden aan clubcollect. Hierover zult u nog meer informatie ontvangen.

Uiteraard hopen we dat u allen lid blijft en dat iedereen zijn verplichtingen ten aanzien van het betalen van de contributie nakomt.