Over het lidmaatschap en contributie en het seizoen 2021-2022

Allereerst willen we alle leden bedanken voor hun steun voor de vereniging. Hoewel het betalen van de contributie een verplichting is die los staat van of en hoe er gevoetbald en getraind kan worden, was het fijn te merken dat vrijwel alle leden de contributie ‘gewoon’ hebben betaald. Over het financiële belang voor de club hebben we eerder geschreven.

Zo tegen het einde van het seizoen willen we jullie informeren over het belang van de aanstaande opzeggings- en overschrijvingsdata.

We kunnen ons voorstellen dat er twijfels zijn over volgend seizoen. Wat als er in september nog steeds geen wedstrijden gespeeld mogen worden? Is het daarom misschien beter om nu het lidmaatschap op te zeggen zodat ik niet (weer) contributie hoef te betalen voor een halfbakken seizoen?

Voor diegene die twijfelt hierbij dezelfde geruststelling als vorig seizoen: Aan de komende Algemene Leden Vergadering(ALV) wordt het volgende voorgelegd: mocht het reguliere voetbalseizoen in september niet van start kunnen gaan als gevolg van Corona dan kan je als lid van Hfc’15 het lidmaatschap uiterlijk 14 september 2021 alsnog opzeggen, zonder dat je contributie verschuldigd bent. Wil je je na 14 juni 2021 overschrijven naar een andere vereniging dan geldt dit trouwens niet. De ALV is op 27 mei aanstaande en we zullen jullie actief over dit besluit informeren. Onlangs kon je al meer lezen over de komende ALV.

Mocht je je lidmaatschap van Hfc’15 toch nu al willen opzeggen dan dien je dit vóór 2 juni aanstaande te doen. Als je je over wil laten schrijven naar een andere vereniging (A-categorie) dan dient dit vóór 14 juni te zijn geregeld. Een opzegging is trouwens pas geldig als het daarvoor bestemde afmeldformulier, te vinden op de website, volledig ingevuld vóór 2 juni 2021 is ingeleverd.

Natuurlijk hopen we dat al onze leden ook volgend seizoen lid blijven. Het belooft namelijk een prachtig seizoen te worden waar iedereen enorm naar uit lijkt te kijken. Voor onze jeugdteams zijn al veel trainersposities ingevuld en het lijkt erop dat we volgend seizoen minimaal twee seniorenteams voor de zaterdag erbij krijgen. Dat zien wij als een teken dat wij als club met zijn allen goed bezig zijn. En er zitten zaken in de pijplijn die de aantrekkingskracht van Hfc’15 alleen maar kunnen vergroten.

Zo willen we zo snel als mogelijk een terras gaan realiseren op het ‘pleintje’ bij de ingang van veld 4, wordt als het goed is dit najaar begonnen met de realisatie van twee extra kleedkamers in de activiteitenruimte en willen we aansluitend daarop plannen voor het realiseren van een fitnessruimte voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Genoeg om naar uit te kijken kortom en hopelijk genoeg om de nare smaak over het afgelopen 1 ½ seizoen snel weg te spoelen. Op naar een fantastisch 2021-2022 !!