Participatie….. het sleutelwoord voor het nieuwe HFC’15

Participatie is afgeleid van de Latijnse woorden “Pars” wat betekent “deel” en “Cipere” wat staat voor “nemen”…..

Door de fusie van afgelopen zomer is HFC’15 verworden tot één van de grootste sportverenigingen van de stad Groningen met maar liefst 68 spelende teams van mini pupillen tot aan futsal heren- en damesteams.

Terwijl velen van jullie genoten van een welverdiende zomervakantie, is er de afgelopen maanden op de achtergrond een grote groep HFC’15 vrijwilligers bijzonder druk bezig geweest om de nieuwe organisatie zorgvuldig vorm te geven en alles gereed te maken voor het voetbalseizoen 2015-2016. Op bestuurlijk niveau werden lastige en soms emotionele keuzes gemaakt. Op uitvoerend niveau zijn diverse ruimtes in ons clubgebouw omgevormd en heringericht. Qua personele bezetting zijn ook alle zeilen bijgezet om ieder team tijdig te voorzien van een trainer en/of leider. Ik kan je vertellen dat dit absoluut een monsterklus is geweest waarvoor niets dan respect voor degene die dit alles hebben gerealiseerd. Grote klasse! Maar we zijn er nog niet……

Geen enkele club heeft bestaansrecht zonder de inzet van vrijwilligers. Dit geldt ook voor HFC’15. Om de verhoogde kwaliteit en verbeterde service aan te kunnen bieden, hebben we ook jullie inzet als ouder, verzorger en speler nodig. Wij verzorgen graag 3x per week de favoriete sport voor jullie zoon, dochter of jezelf. Als kleine tegenprestatie vragen wij jullie allen om je twee keer per jaar in te zetten als vrijwilliger voor onze club; een goeie deal toch?! Je kunt daarbij onder andere kiezen uit:

  • Gastheer / vrouw op zaterdag of zondag
  • Kantinediensten op zaterdag of zondag
  • Trainer / Leider / Grensrechter jeugd of seniorenteams
  • Sinterklaasfeest organiseren
  • Jeugdscheidsrechter D, E, F-teams
  • Clublid van dienst op zaterdagochtenden
  • Enz……..

Inmiddels hebben we twee ouderavonden georganiseerd. De mensen die hier aanwezig waren hebben een uitleg gekregen van wat voor taken er allemaal zijn. Neem je verantwoordelijkheid en meld je direct per email: vrijwilligers@hfc15.nl

Sta niet langer langs de lijn maar doe mee en maak samen met ons HFC’15 tot ONZE club!

Participeren doe je samen……we rekenen op jouw inzet!