Persoonlijke instellingen wijzigen in SportLink en Voetbal.nl

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de Voetbal.nl app.

Wie kan deze gegevens in Voetbal.nl dan wel wijzigen? Wat betekent dit voor spelers die jonger zijn dan 16 jaar? En wat betekent dit voor ouders van deze jongeren en voor de voetbalvereniging?
Op de site van SportLink is het een en ander uitgelegd. Klik voor een doorverwijzing op de volgende link: SportLink