Protocol hervatten trainingen voor de jeugdteams van HFC’15 i.v.m. versoepelde coronamaatregelen

Protocol hervatten trainingen voor de jeugdteams van HFC’15 i.v.m. versoepelde coronamaatregelen

 

Beste trainers, leiders, en ouders,

 

De overheid kondigde afgelopen dinsdag 21 april aan dat kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte krijgen voor georganiseerdebuitensport en- spel (geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaarmogen onder begeleidingsamen buiten sporten.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaarmogen onder begeleidingbuiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Het betreft dus de mogelijkheid om te trainen, wedstrijden tegen andere clubs is niet toegestaan.

 

Vanuit het bestuur en het coördinatorenoverleg hebben we het navolgende besloten en een aantal regels/protocol opgesteld waar iedereen zich aan zal moeten houden. Net als de situatie van de afgelopen weken is alles nieuw en anders momenteel vanwege het coronavirus. Wij vragen aan de ouders van onze jeugdleden rekening te houden met het feit dat e.e.a. ook wat vraagt van onze trainers voor wie dit ook nieuw is. Als niet alles direct gestroomlijnd loopt, gaan we er vanuit dat jullie hier begrip voor hebben en waar mogelijk zullen helpen. Ook kan het zijn dat we regels moeten aanpassen als blijkt dat dat nodig is.

 

Wij zullen vanaf woensdag 29 april de trainingen voor O-7 tot en met O-12 jeugd weer hervatten met inachtneming van de specifieke regels (zie hieronder). Voor O-13 tot en met O-19 jeugd worden de trainingen in aangepaste vorm aangeboden, met inachtneming van de 1,5 meter-regel, eveneens met inachtneming van de specifieke regels. Voor de O-19 teams geldt dat als je 19 jaar bent, je niet onder de versoepelde maatregelen valt en dus niet mag trainen. Mocht dit nog aangepast worden vanuit de overheid, dan zullen wij dat berichten. Ook zullen we hand-outs (via whatsapp) ter beschikking stellen aan onze trainers/begeleiders, ouders en sporters, zoals opgesteld door NOC*NSF. Deze hand-outs zijn een aanvulling op onderstaande veiligheid- en hygiëneregels en specifieke regels en zullen ook de op de website worden geplaatst.

 

Voor hervatten van de trainingen maken we een aangepast trainingsschema. Deze wordt één dezer dagen op de website geplaatst. Controleer zelf goed wanneer en op welk veld je training hebt voordat je naar het sportpark komt. Informeer ook zelf bij je trainer of hij/zij de training weer zal hervatten. Dit zal namelijk niet altijd het geval zijn.

 

Het hervatten van de trainingen kan en mag op vrijwillige basis. De verantwoordelijkheid ligt in deze bij de ouders en jeugdleden zelf.

 

Veiligheid- en hygiëneregels die gelden voor iedereen (conform Protocol NOC*NSF Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar):

 

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 2. blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als je 24 uur geen klachten meer hebt, mag je weer komen trainen;
 3. blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 4. blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 5. houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 6. hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 7. ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 8. was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 9. was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 10. douche thuis en niet op de sportlocatie (kleedkamers zijn gesloten);
 11. vermijd het aanraken van je gezicht;
 12. schud geen handen.

 

SPECIFIEKE REGELS DIE GELDEN OP HET SPORTPARK VAN HFC’15

 

 1. Bij de trainingen zijn geen ouders of verzorgers toegestaan op het park, ook geen broertjes of zusjes.
  Uitzondering: als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang van een kind, mag er één ouder of verzorger aanwezig zijn.
  Dit dient vooraf afgestemd te zijn met de HJO en de dienstdoende toezichthouder.
 2. De jeugdleden mogen 10 minuten voor aanvang van de training het sportpark betreden.
 3. De jeugdleden die gebracht of opgehaald worden, worden buiten het hek van de hoofdingang afgezet en opgehaald, waarbij iedereen de 1,5 meter regel in acht neemt tegenover andere ouders/jeugdleden. De overige ingangen van het sportpark blijven gesloten en mogen niet gebruikt worden.
 4. De jeugdleden die op de fiets komen zetten hun fiets in de fietsenrekken waarbij de 1,5 meter regel in acht moet worden genomen. Dit betekent dus dat je soms even moet wachten om je fiets te parkeren/op te halen.
 5. Jeugdleden van de O-7 tot en met de O-12 teams hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De trainer moet wel 1,5 meter afstand houden tot de kinderen en omgekeerd.
 6. Jeugdleden van de O13 tot en met O19 teams houden 1,5 meter afstand van elkaar en de trainer.
 7. Per team zijn 2 trainers en/of leiders aanwezig (één voor de training en één voor direct contact met de ouders als er contact opgenomen moet worden, de telefoonlijsten en/of whatsapp-groepen dienen actueel te zijn). Indien een team door twee minderjarige trainers wordt getraind is er een derde volwassen leider/ouder bij aanwezig.
 8. De jeugdleden komen in trainingskleding op het sportpark (geen tassen), oftewel thuis douchen en omkleden.
 9. De kleedkamers en kantine zijn gesloten en mogen niet gebruikt worden.
 10. Het invalidentoilet mag gebruikt worden. Na gebruik dien je (of de ouder) zelf de deurkruk, het slot, de kraan en de wasbak schoon te maken met een doekje voor eenmalig gebruik. Schoonmaakdoekjes zijn aanwezig.
 11. Het ballenhok is toegankelijk voor 1 trainer tegelijk. Buiten het ballenhok wordt in een rij op 1,5 meter gewacht totdat je aan de beurt bent.
 12. In het ballenhok is desinfecterende spray aanwezig, waarmee de trainer VOOR gebruik de materialen die hij/zij wil gebruiken ZELF moet desinfecteren.
 13. De TL ruimte voor trainers op de begane grond is toegankelijk voor maximaal 1 trainer/leider tegelijk.
 14. Voor de jeugdleden van O13 tot en met O19 is partijspel of oefeningen waarbij de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, niet toegestaan. Vanuit VTON wordt de app aangepast met ≥ 1,5 meter oefenstof.
 15. Niet-leden kunnen meetrainen waarvoor bovenstaande regels ook gelden en mits zij zich eerst hebben aangemeld via de website voor proeftrainingen en er een team beschikbaar is waar ze tijdelijk mee kunnen trainen en zij daarover bericht hebben ontvangen. HFC’15 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet-leden/heeft geen verzekeringen voor niet-leden afgesloten.
 16. Het bestuur stelt per dag een toezichthouder aan voor de tijdsblokken (16:45 – 18:30) en (18:30 – 20:00) met de volgende taken:
 • Toezicht houden op het halen en brengen van jeugd en op het gebruik fietsenrek
 • Alleen jeugdleden, trainers en leiders toegang verschaffen tot het sportpark, bij uitzondering een ouder (zie punt 1)
 • Indien nodig uitleg geven over deze richtlijnen
 • Controle op de materialen en ontsmettingsspullen
 • De toezichthouder hakt knopen door indien nodig
 • De toezichthouder draagt een herkenbaar hesje

Voor vragen kunt u mailen naar:

veiligheid@hfc15.nl

hjo@hfc15.nl