Uitslag ledenraadpleging kunstgras

De afgelopen dagen heeft zo’n 40% van de leden van HFC’15 gereageerd op de ledenraadpleging. De uitslag heeft niet tot gevolg dat het bestuur op grond van deze uitslag onmiddellijk het huidige beleid gaat aanpassen, maar laat wel zien dat er veel ongerustheid bestaat onder de leden. We gaan de komende dagen de uitslag en vooral de aanvullende opmerkingen bij de enquête uitgebreid doornemen. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen daar waar nodig naar handelen.

De keuze om niet meer te trainen en/of wedstrijden (thuis of uit) te spelen op kunstgras met rubberkorrels vanwege de ontstane zorgen, zal geen enkele gevolgen hebben voor het niet meer mogen uitkomen voor selectieteams of eventuele basisplaats tijdens wedstrijden of wat dan ook. Mocht daar ook maar enig vermoeden voor zijn, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de betreffende coördinator. HFC’15 zijn we samen en dit lossen we ook samen op.

Het bestuur benadrukt dat het de eigen verantwoordelijkheid van de (ouders van minderjarige) leden blijft al dan niet (hun kind) op en/of met de rubberkorrels te (laten) spelen. Het bestuur is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor mogelijk schadelijke gevolgen (al dan niet op langere termijn) ten aanzien van de gezondheid van de leden die gebruik maken van het kunstgras met rubberkorrels. Zoals wij eerder hebben bericht zijn wij geen experts en baseren wij ons op de adviezen van het RIVM, de GGD en/of de KNVB. Indien leden trainen/wedstrijden spelen op kunstgras met rubberkorrels, verzoeken wij u met klem de adviezen van het RIVM op te volgen door bij gebruik van kunstgras met rubberkorrels na afloop te douchen, schone kleding aan te trekken en de gebruikte sportkleding te wassen. Ouders van jeugdleden zijn er ook zelf verantwoordelijk voor dat hun kind niet met de rubberkorrels speelt alsmede dat hun kind bij gebruik van kunstgras met rubberkorrels na afloop doucht, schone kleding aantrekt en dat de gebruikte sportkleding wordt gewassen.

De stellingen waren:
A: Alle keeperstrainingen vinden uitsluitend nog plaats op grasvelden. Wedstrijden en trainingen van de JO7+9+11+13 teams zullen zoveel mogelijk op gras of kunstgras zonder korrels plaatsvinden (streven naar 100%). Alle teams trainen 1x per week op gras; de 2e training op kunstgras is naar eigen keuze van speler/ouder/trainer. Huidige situatie blijft daarmee gehandhaafd.

B: Kunstgras tot nader order, in afwachting van de uitslag nieuwe onderzoeken, niet laten gebruiken door alle jeugdteams. Alle jeugdteams ook niet toestaan om uitwedstrijden te spelen op rubber ingestrooide kunstgrasvelden.

C: Kunstgras tot nader order, in afwachting van de uitslag van nieuwe onderzoeken, niet laten gebruiken door alle teams, dus ook senioren. Alle teams ook niet toestaan om uitwedstrijden te spelen op rubber ingestrooide kunstgrasvelden.

Uitslag alle leden
A: 52%
B: 21%
C: 28%

Uitslag jeugdleden
A: 52%
B: 25%
C: 23%

Uitslag senioren
A: 52%
B: 8%
C: 40%