Update kunstgrasvelden ivm berichten media

De recente berichtgeving van vandaag in de media in verband met de uitzending vanavond op NPO2 van Zembla “gevaarlijk spel, het vervolg” leidt al tot de nodige ongerustheid bij (ouders van) leden. Zo krijgen wij al vragen wat het standpunt van het bestuur in deze is.

Na de uitzending van Zembla zal de daartoe speciaal samengestelde calamiteitencommissie voor dit onderwerp (bestaande uit twee leden van de commissie veiligheid en drie bestuursleden) met elkaar overleggen of het huidige voorzorgsbeleid aangepast moet worden. Wij zullen u daar deze week verder over berichten.

Vooralsnog wordt het huidige voorzorgsbeleid gehandhaafd en kunnen alle trainingen/wedstdrijden zoals gepland doorgaan op de kunstgrasvelden.

Bij vragen kunt u contact op nemen met Like Laken-Steehouwer, bestuurslid algemene zaken HFC’15, te bereiken via algemenezaken@hfc15.nl.