Update omtrent rubberkorrels op het kunstgrasveld

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent de rubberkorrels op het kunstgrasveld.

Uit onderzoek en navraag bij de gemeente Groningen is vandaag gebleken dat op veld 5 ook – weliswaar niet zoveel als op veld 2 – rubbergranulaat korrels liggen ten aanzien waarvan het advies van het RIVM geldt (na gebruik douchen, schone kleding aantrekken en de gebruikte sportkleding wassen). Eén en ander betekent dat vanaf deze week bij voorkeur ook op veld 5 geen wedstrijden en trainingen van J/M07 tot en met J/M013 meer zullen plaatsvinden (streven naar 100%, wat helaas niet haalbaar is). Waar mogelijk zal het winter trainingsschema hierop worden aangepast.

Vanwege de ongerustheid over de rubbergranulaat korrels en de gevolgen daarvan voor het gebruik van de velden, heeft het bestuur van HFC’15 bij brief van 25 oktober 2016 de gemeente Groningen (eigenaar van het kunstgrasveld) dringend verzocht om spoedige actie, waaronder:

  1. zo spoedig mogelijk vervanging van de toplaag van veld 2 door een toplaag met kurkkorrels (wij zullen deze week de gemeente aanvullend verzoeken de toplaag van veld 5 eveneens zo spoedig mogelijk te vervangen);
  2. zo spoedig mogelijk plaatsen van (tijdelijke) verlichting rondom veld 3;
  3. zo spoedig mogelijk vervanging van veld 4 door een kunstgrasveld.

Daarnaast zal HFC’15 gebruikmaken van het aanbod dat Vaco en de Vereniging Band en Milieu heeft gedaan om kosteloos een bemonstering te laten doen van de rubbergranulaat korrels op ons sportpark. Uit dit onderzoek zal alleen blijken of de rubberkorrels afkomstig zijn van autobanden of van producten uit de chemische industrie maar zal verder niet aangeven of er aan het gebruik van de rubbergranulaat korrels onacceptabele gezondheidsrisico’s zijn verbonden. Daarvoor zullen we de uitkomst van het onderzoek dat door minister Schippers begin oktober 2016 is ingesteld moeten afwachten. Tot die tijd blijft het beleid van HFC’15 om uit voorzorg de jongste jeugd (voor zover mogelijk) het kunstgras niet te laten gebruiken en keeperstrainingen niet op het kunstgrasveld te laten plaatsvinden, gehandhaafd.

Het bestuur benadrukt nogmaals dat het de eigen verantwoordelijkheid van de (ouders van minderjarige) leden blijft al dan niet (hun kind) op en/of met de rubberkorrels te (laten) spelen. De keuze van leden hieromtrent wordt gerespecteerd. Mocht u dat anders ervaren, dan verzoeken wij u dat te melden bij het bestuur via het e-mailadres veiligheid@hfc15.nl.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met sportieve groet,
Het bestuur HFC’15


Vandaag gepubliceerde brief van de KNVB

 

Beste sportclub,

Zoals bekend wordt er komend half jaar door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport de opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te voeren. De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid over de veiligheid van kunstgrasvelden toe te juichen.

Het RIVM is vandaag met het onderzoek gestart. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist aangekondigd. Het RIVM heeft ook de onderzoeksopzet van het rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid bekendgemaakt. Hieronder een uitgebreide toelichting. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.

Onderzoeksopzet RIVM
In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.

Het RIVM voert ook een literatuuronderzoek uit naar alle relevante nationale en internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot rubbergranulaat. De bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek. Een ander onderdeel van het onderzoek is dat het RIVM met een selectie uit de verkregen monsters in het lab bekijkt in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij aan huidcontact en/of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

SBRcheck.nu
Los van het onderzoek van het RIVM, biedt de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen die vragen hebben over hun kunstgrasveld een test aan om te kijken wat voor rubbergranulaat er op de velden ligt. Wellicht dat je al contact hebt gehad met deze organisatie. Verenigingen en gemeenten kunnen op een speciale website (www.SBRcheck.nu) zich aanmelden voor een controle of de velden ingestrooid zijn met SBR-rubbergranulaat van voertuigbanden of andere materialen. Deze check staat geheel los van het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM.

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt. Via dit dossier hopen wij je eerste vragen te beantwoorden. Mocht je aanvullende vragen hebben, mail dan gerust naar patrick.balemans@knvb.nl

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.

Wij hopen je hiermee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal