Update rubbergate

Vorige week heeft de Vaco (branchevereniging voor de banden- en wielenbranche) de eerste uitkomsten gepresenteerd van haar eigen onderzoek naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels in kunstgrasvelden. Uit het onderzoek blijkt dat de concentraties Paks ruim binnen de “door de Nederlandse producenten, in samenspraak met de overheid, al sinds 2008 niet-wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm van maximaal 75 mg/kg voor de som van 10 door het vroegere ministerie van VROM geselecteerde PAKs” voor rubbergranulaat blijven.

Klik hier voor het persbericht van de Vaco.

Afgelopen zondag meldde de NOS dat 58 van de 60 onderzochte velden kankerverwekkende stoffen bevatten en dat deze de consumentennormen soms ruim overschrijden. Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg is een van de wetenschappers die vinden dat de strengere norm zou moeten gelden voor rubbergranulaatkorrels. “De cijfers laten op bijna alle velden hoge waarden zien bij een aantal aantoonbaar kankerverwekkende stoffen. Zeker bij materialen waar kinderen mee spelen of die ze in hun mond kunnen doen, moet je dat om gezondheidsredenen niet willen.”

Klik hier voor het nieuwsbericht van de NOS

Het verschil zit hem dus in de gehanteerde norm: de Vaco hanteert de veiligheidsnorm die in 2008 door de branche in samenspraak met de overheid is vastgelegd terwijl de NOS de consumentennorm hanteert.

Staatssecretaris Dijksma heeft vandaag in de tweede kamer verklaard dat “kinderen gewoon op kunstgras kunnen voetballen. Er is geen bewijs dat het slecht is maar er is ook geen bewijs dat er niets aan de hand is.” De uitkomsten van het onderzoek van het RIVM, die in december worden verwacht,  moeten hierover uitsluitsel geven.

Het bestuur denkt dat de hierboven genoemde berichten geen nieuwe informatie bieden en daarom geen aanleiding zijn om het beleid dat wij hebben ingezet (zie eerder nieuwsbericht) te wijzigen. Wel kunnen we begrijpen dat het de onrust onder onze leden aanwakkert. Al eerder berichtten wij dat wij ieders persoonlijke keuze respecteren. Mochten de berichten voor u aanleiding zijn om uw kind niet meer op kunstgras te willen laten voetballen dan hebben wij daarvoor alle begrip. Wel verzoeken wij u dat te melden aan de leider van het team waarin uw kind speelt. Uiteraard volgen wij de berichtgeving op de voet en zullen wij u direct informeren als wij daar aanleiding voor zien.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u zich melden bij Like Laken. Zij is woordvoerdster van het bestuur in deze kwestie. Zij is te bereiken onder algemenezaken@hfc15.nl

Wij vertrouwen erop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Joost Leertouwer
Voorzitter Hfc’15

 

Gerelateerde artikelen
Update omtrent rubberkorrels op het kunstgrasveld
– Uitslag ledenraadpleging
Praktisch vervolg spelen op kunstgras
Bestuurlijke besluit ‘Schadelijke gevolgen kunstgras’
– Brief gemeente inzake rubberkorrels kunstgras
– Schadelijke gevolgen kunstgrasvelden?