Vacature: Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO)

vacature, vrijwilliger

Voetbalvereniging HFC’15 te Hoogkerk is per direct op zoek naar een HJO.

Functie-/taakomschrijving

De HJO is de centrale functionaris ten aanzien van het technische beleid van de jeugdafdeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleidsplan jeugdafdeling en rapporteert naar het bestuur.

In de gevallen waarin trainers, teamleiders en coördinatoren er onderling niet in slagen tot besluiten te komen overeenkomstig het technisch beleidsplan jeugdafdeling, heeft de HJO de beslissende stem.

Taken:

 • Samenstellen en deelnemen aan de Technische Commisie Jeugdafdeling (TCJ);
 • Bewaken en sturen van het technisch beleidsplan jeugdafdeling;
 • Ondersteunen en adviseren van trainers en/of leiders van jeugdteams op voetbaltechnisch gebied;
 • Geven van adviezen en zo nodig doorvoeren van correcties tijdens trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams;
 • Beslissen vanuit voetbaltechnisch oogpunt ten aanzien van de aan te stellen jeugdtrainers;
 • Organiseert minimaal eens per twee maanden een technisch overleg voor alle jeugdselectietrainers, waarbij een thema centraal staat dat wordt behandeld;
 • Organiseert trainers / leiders vergaderingen;
 • Ziet toe op de naleving van de opgestelde gedragsregels van de vereniging;
 • Organiseert in juni/juli ouderavond voor de selectieteams.

Basisprofiel:

 • Inzicht in en ervaring met jeugdselectievoetbal op hoog niveau.
 • Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Bij voorkeur in bezit van TC2
 • Veel tijd beschikbaar voor volgen van wedstrijden en trainingen.

De functie HJO betreft een betaalde functie.

Tijdsindicatie: ongeveer 12 uur per week.

Herken jij je in bovenstaand basisprofiel en heb je interesse om als HJO een bijdrage te gaan leveren aan de opleiding van onze jeugdspelers, dan nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen met Joost Leertouwer via voorzitter@hfc15.nl of 06-15082492 en/of Gert Wobbes via jeugdzaken@hfc15.nl/06-14493024.

Reacties