Vacature | Scheidsrechtercoördinator

vacature

VACATURE SCHEIDSRECHTERCOÖRDINATOR

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe scheidsrechtercoördinator. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Als jij het leuk vindt om zaken te regelen/te coördineren, dan is deze functie wellicht iets voor jou! Bij voorkeur ben je zelf ook scheidsrechter. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar voor deze functie. Veel kan gewoon vanaf thuis geregeld worden.

De taken zijn de volgende:

 • Verantwoordelijk voor de indeling van de (jeugd)scheidsrechters ten behoeve van de in aanmerking komende teams en de terugkoppeling hiervan aan de coördinatoren van de leeftijdscategorieën (in de whatsapp groepsapp);
 • Controleren of de scheidsrechters staan gekoppeld aan hun wedstrijd;
 • Zorgdragen voor goede communicatie met de clubscheidsrechters (in de whatsapp groepsapp) zodat zij tijdig (bij voorkeur voor de woensdag) weten welke wedstrijden zij gaan fluiten;
 • Zorgdragen voor communicatie met de (jeugd)scheidsrechters aangaande de toewijzing van wedstrijden;
 • Het begeleiden (of zorgen voor begeleiding) van de jeugdscheidsrechters op de zaterdagochtend;
 • Zorgdragen voor goede communicatie met het bestuur en de coördinatoren aangaande scheidsrechterszaken (waaronder bv spelregelbewijs).
 • Zorgdragen voor goede communicatie met de betreffende teams aangaande scheidsrechterszaken;
 • Zorgdragen voor goede communicatie met de scheidsrechters aangaande al of niet doorgaan van wedstrijden;
 • Bij voorkeur fluit je zelf ook 1 wedstrijd per weekend;
 • Werven van clubscheidsrechters;
 • En verder naar bevind van zaken handelen/eigen inzicht, ideeën inbrengen/uitvoeren in overleg met de vereniging.

Indien je interesse hebt in deze vrijwilligersfunctie, dan kun je contact opnemen met Like Laken-Steehouwer, bestuurslid algemene zaken (algemenezaken@hfc15.nl).