Veld 4 weer open voor D/E/F

In overleg met onze consul is besloten het trainingsveld 4 vanaf vandaag (maandag 15 februari) voorlopig weer vrij te geven voor alleen de onderbouw, dus D/E/F-pupillen.

Dus er mag absoluut nog niet getraind worden door de bovenbouw of door de senioren!!

Ik verzoek jullie dit door te geven aan jullie trainers, met het verzoek hier goed op te letten.
Mocht het veld te lijden hebben onder de trainingen of mocht het veld toch niet bespeelbaar zijn, dan schakelen we weer terug op de huidige situatie.