Verduidelijking mededeling bestuur omtrent gebruik kunstgrasvelden

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla van afgelopen woensdag is er wederom onrust ontstaan over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het voetballen op kunstgras. Vrijdagochtend hebben wij een bericht op de website geplaatst waarin wij hebben uitgelegd waarom wij hebben besloten ons eerder ingezette voorzorgsbeleid te handhaven.

Inmiddels hebben wij echter vragen van leden gekregen, waaruit wij afleiden dat kennelijk niet iedereen ons bericht van vrijdagochtend heeft gelezen en/of dat het bericht niet voor iedereen helemaal duidelijk is geweest.

Daarom ter verduidelijking:

Het bestuur van HFC’15 heeft geconstateerd dat:

  • deskundigen het oneens zijn en voorlopig lijken te blijven over de vraag of het sporten op kunstgras met rubbergranulaat nu wel of niet onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, met name voor de jongste jeugd;
  • het RIVM haar conclusie dat voetballen op kunstgras met rubbergranulaat veilig is, desondanks handhaaft;
  • de gemeente Groningen het RIVM volgt en daarom ook zegt dat het veilig is en – helaas – tot op heden geen reden ziet om de rubberkorrels te vervangen. Aangezien de gemeente eigenaar is van de kunstgrasvelden, kunnen wij de gemeente alleen maar aansporen/dringend verzoeken om de rubberkorrels te vervangen (wat wij ook doen);
  • wij geen deskundigen zijn, dus onmogelijk kunnen vaststellen wie er nu gelijk heeft en wie niet;

En daarom heeft het bestuur – uit voorzorg – besloten om (wat dus ons standpunt is):

  • het ingezette voorzorgsbeleid voorlopig te blijven handhaven (jeugd tot onder 13 en keeperstrainingen bij voorkeur niet op het kunstgras). Dit voorzorgsbeleid zorgt er dus voor dat de spelende jeugd onder 13 zo min mogelijk met de rubberkorrels in aanraking komt;

En daarnaast zullen wij:

  • inventariseren (omdat voorzorgsbeleid niet 100% kan worden uitgevoerd vanwege tekort aan velden) of er leden en/of teams zijn (ook buiten de groep tot onder 13) die absoluut niet meer op het kunstgrasveld willen spelen zodat we daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden bij het inplannen van de thuiswedstrijden;
  • de ontwikkelingen goed blijven volgen, en dan met name de uitkomsten van het Europese en Amerikaanse onderzoek en nu ook nog de uitkomsten van het onderzoek van de VU.
  • ons voorzorgsbeleid (standpunt) aanpassen als wij van mening zijn dat daar aanleiding voor is.

Tot slot:

  • vanuit wetenschappelijke kring is er inmiddels kritiek geleverd op het (nog niet afgeronde) onderzoek van de VU waarover Zembla afgelopen woensdag berichtte. Zie bericht 
  • we hebben de gemeente Groningen (nogmaals) dringend verzocht onze kunstgrasvelden vervroegd te vervangen, alsmede hebben wij de gemeente gevraagd of zij nog steeds van mening is dat zelfs nieuw aan te leggen kunstgrasvelden gewoon met rubbergranulaat kunnen worden gevuld, zoals zij op 8 februari jl. nog aangaf in haar brief aan de gemeenteraad.

Wij hopen op uw begrip voor onze afweging en verwijzen voor eventuele vragen naar Like Laken-Steehouwer, te bereiken via: algemenezaken@hfc15.nl