Verschil tussen veld 2 en veld 4 als het om de rubberkorrels gaat

training senioren, kunstgras

Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start. Uiteraard hopen we dat iedereen weer met veel plezier zal voetballen. Omdat de natuurgrasvelden tot 14 september a.s. gesloten blijven, kan er momenteel alleen gevoetbald worden op de kunstgrasvelden. Wij hebben gemerkt dat met name veld 2 (ons oude kunstgrasveld) een veld is waar ouders liever niet hun kind op laten voetballen vanwege de kunstgraskorrels. Daarentegen is er dan geen bezwaar om op veld 4 (ons nieuwe kunstgrasveld) te voetballen. Toch is er tussen veld 2 en veld 4 geen verschil als het gaat om de kunstgraskorrels. Dit blijkt uit het antwoord van de gemeente (van wie wij de velden huren) aan wie wij de vraag hebben gesteld of er reden is tot meer bezorgdheid om te sporten op veld 2 dan op veld 4:

 

Vanuit optisch aspect is het begrijpelijk dat ouders meer moeite hebben met het spelen op het oude veld. Echter, de kunstgrasmat en de SBR- infill op de velden 2 en 4 zijn identiek aan elkaar. De kunstgrassprieten op het oude veld zijn vanwege slijtage door bespeling

een stuk korter waardoor het zwarte SBR- rubber meer zichtbaar wordt. In principe is de laag SBR- rubber net zo dik als op het andere veld.

 

Hierna volgt nog wat achtergrondinformatie over de kunstgraskorrels en het sporten daarop:

Het RIVM heeft in december 2016 vastgesteld dat de gezondheidsrisico’s van sporten op rubbergranulaat verwaarloosbaar klein zijn en dat er dus veilig gesport kan worden op kunstgras met rubbergranulaat. Dit is in februari 2017 bevestigd door het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Het ECHA concludeert na een onderzoek dat sporten op kunstgraskorrels een “zeer laag” risico kent. Daarmee sluit het zich aan bij de conclusies van het RIVM. In maart 2018 bleek uit een onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten dat er geen verband is tussen lymfeklierkanker en sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Uiteraard blijft het uw eigen keuze om uw kind al dan niet op kunstgras te laten voetballen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende links: