Verslag ALV voorjaar 2016

Tijdens de, met een opkomst van circa 100 leden, druk bezochte ALV van 13 juni 2016 stonden een aantal belangrijke bespreekpunten op de agenda. De volledige notulen van deze ALV zijn op verzoek in te zien in de bestuurskamer op ons sportpark. De belangrijkste besluiten worden hieronder genoemd.

Allereerst is het bestuur zeer verheugd te kunnen melden dat de vergadering unaniem heeft ingestemd met de benoeming van de volgende bestuursleden:

  • Janneke Metselaar, vrijwilligerszaken
  • Leon Luppen, facilitaire zaken
  • Like Laken, algemeen bestuurslid
  • Johan Schut, voetbal technische zaken

Met name het door het bestuur ingediende contributievoorstel leverde voldoende discussiestof op. Uiteindelijk ging, na een kleine aanpassing met betrekking tot de kledingbijdrage voor senioren, een meerderheid van de vergadering akkoord met het voorstel. Het betalen van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt bij leden die afgelopen seizoen jaarlijks betaalden, ook komend seizoen per jaar geïnd. Voor alle andere leden zal dit in vier gelijke termijnen worden geïnd.

In onderstaand overzicht zijn de nieuwe contributiebedragen te vinden.

Trainingsleden/7×7 € 60,-
Niet spelende leden € 50,-
Donateurs € 25,-
Pups € 120,-
F-pupillen € 140,-
E-pupillen € 145,-
D-junioren € 150,-
C-junioren € 155,-
B-junioren € 160,-
A-junioren € 170,-
Senioren € 210,-
Futsal € 192,-
Kledingbijdrage (alleen junioren) € 15,-  Nieuw
Inschrijfgeld nieuwe leden € 25,-
Toeslag selectiespelers jeugd* € 12,50 Nieuw
 KNVB-registratie voor niet-leden ** Gratis

* Als selectieteams worden aangemerkt:

  • F1 t/m F3
  • E1 t/m E4
  • D1 en D2
  • C1 en C2
  • B1
  • A1

** Iedereen die lid is van onze vereniging is automatisch lid van de KNVB. We willen echter iedereen die direct of indirect betrokken is bij de vereniging ook een KNVB-nummer geven. Denk hierbij aan ouders van jeugdleden die helpen met vlaggen of leiden van een team. Zij zijn geen lid van onze vereniging, maar op deze wijze wel aangemeld bij de KNVB.