Voorlopige teamindelingen seizoen 2024-2025

* De teamindelingen zijn bijgewerkt tot 29-05-2023 22:00 uur

Concept-indelingen jeugdteams HFC’15 seizoen 2024-2025

De hoofd jeugdopleiding, coördinatoren en trainers/leiders van HFC’15 presenteren in dit document de concept indelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2024-2025.

Onderstaande teamindelingen zijn nog steeds een concept-indeling. De definitieve teamindelingen maken we bekend vóór het begin van de nieuwe competitie. In de periode tot het begin van de competitie kunnen we nog steeds met wijzigingen te maken krijgen die van invloed zijn op de teamindelingen.

 

Toelichting op de teamindeling 2024-2025

Bezwaar tegen de indeling

Jeugdleden of ouders/verzorgers van jeugdleden die het niet eens zijn met de concept-indeling kunnen tot en met zondag 2 juni 2024 bezwaar aantekenen. Bezwaar aantekenen kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar Max Hummel en Richard Booij via hjo@hfc15.nl

In het bezwaarschrift moeten de argumenten aangegeven worden waarom het jeugdlid van mening is dat hij/zij in een ander team ingedeeld zou moeten worden. De bezwaarschriften zullen behandeld en beantwoord worden door de hjo/coördinatoren.  Rechtstreeks contact opnemen met trainers, leiders, coördinatoren behoort niet tot de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de teamindeling.

Jeugdtrainers

Diverse trainers voor onze jeugdteams zijn al bekend. Deze zullen bij de definitieve indeling gepubliceerd worden. Helaas hebben we ook nog te maken met een aantal ‘gaten’. Deze zullen we proberen zo spoedig mogelijk te vullen.

Jeugdleiders

Voor elk jeugdteam willen we minimaal één leider aanstellen. Bij jeugdteams waarbij de trainer bij wedstrijden ook de coaching van het team op zich neemt (dus trainer/coach is), is de trainer/coach eindverantwoordelijk voor de aanstelling van  de jeugdleiders van het team. Bij jeugdteams waarbij de trainer niet (of niet altijd) aanwezig is bij de wedstrijden van het team zal de coaching door één van de jeugdleiders en/of ouders worden verzorgd. Jeugdleiders die in het seizoen 2023-2024 actief zijn geweest, zullen benaderd worden of ze door willen gaan als jeugdleider.  Met hun wensen zal indien mogelijk rekening worden gehouden. Een ieder die zich beschikbaar wil stellen als jeugdleider van een team kan dat doen door een e-mail te sturen naar hjo@hfc15.nl.

 

Voorlopige teamindelingen jeugd