Vrijwilligers BBQ HFC’15!

Aan alle vrijwilligers van HFC’15!

Het seizoen zit er op! Zonder jullie inzet waren de trainingen en wedstrijden niet mogelijk geweest. De kantine had bijvoorbeeld niet gedraaid, het wedstrijdsecretariaat had geen bezetting gehad, spelers hadden in hun hemd gelopen, de ledenadministratie zou niet op orde zijn geweest en er zou geen zomertoernooi hebben plaatsgevonden. Maar ook de schoonmaak, het oud-papier lopen, trainingen, wedstrijdleiding, etc. etc.

Kortom, zonder ieders inspanning was het seizoen in het water gevallen! Dat is gelukkig niet gebeurd en daarom nodigen we jullie graag uit voor een gezellige afsluitende BBQ op zaterdag 15 juli vanaf 17:00 uur op het terras van HFC’15.

Stuur uiterlijk zondag 10 juli een mailtje naar vrijwilligers@hfc15.nl om je aan te melden, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. We kijken uit naar een gezellige afsluiting van het seizoen!