Wijziging inning contributie

Begin oktober wordt de eerste van de vier termijnen contributie geïnd. De volgende termijnen zullen plaatsvinden eind november, eind januari en eind maart. Het incasseren van de contributie wordt dit jaar uitgevoerd door Excellent Incasso uit Zaandam. Dit is een nieuwe partij waar HFC’15 mee samen werkt.

Het innen van de contributie kost (te) veel tijd van vrijwilligers. Daarom heeft het bestuur vorig seizoen besloten om externe hulp hierbij in te schakelen. Vorig jaar hebben we gebruik gemaakt van een andere externe partij, maar helaas waren we niet tevreden over deze samenwerking. Kortweg komt het erop neer dat HFC’15 niet goed kon worden geholpen in het geval het innen van de contributie bij een lid mislukte. Excellent Incasso helpt met name in het geval het innen van de contributie niet lukt.

Bij deze kort samengevat hoe het innen van de contributie in z’n werk gaat:

  • De contributie wordt weer net als ´vroeger´ geïncasseerd via de rekening van HFC’15 (Rabobank). Uw betaling wordt rechtstreeks op de rekening van HFC’15 gestort. U hoeft geen nieuwe incassomachtiging af te geven. Deze machtiging heeft u al afgegeven toen u of uw kind lid werd. Excellent Incasso zal dit proces namens HFC uitvoeren.
  • Excellent Incasso verstuurt een paar dagen voor het incasseren van de contributie een factuur per mail.
  • Bij uitblijvende betaling zal Excellent Incasso namens HFC’15 de betreffende leden aan de betalingsverplichting herinneren en eventueel verdere acties ondernemen. In het geval een betaling uitblijft neemt Excellent Incasso contact met u op en niet iemand van HFC’15.
  • De tuchtzaken (boete a.g.v. rode of gele kaart) van leden worden ook geïncasseerd via automatische incasso. Excellent Incasso zal ook dit proces namens HFC uitvoeren.

Bestuur HFC’15